Psykologiliiton asiantuntijablogi

Blogissa vierailee eri psykologian alojen asiantuntijoita, joilla on ajankohtaista sanottavaa.

16.1.2017 10.28

Ammatillisuus psyykkisessä valmennuksessa

Satu Kaski

Ammatillisuus kertoo ihmisen kokemus-, tieto-, koulutus- ja osaamispohjasta. Siinä näkyy psyykkisen valmentajan henkilökohtainen tapa toimia. Siinä näkyvät teoriat ja viitekehys, johon hän toimintansa pohjaa. Psyykkisen valmentajan käytännön kokemus ja osaaminen peilautuvat edellä mainittujen mukaan. Toisin sanoen, mitä kapeampi tietopohja, sen kapeampi osaaminen. Mitä laajempi tietopohja, sen syvempi ja laajempi osaaminen.
kaski satu 221113 Jonne Renvall 01 mv_kuva blogiin
Kuva: Jonne Renvall / Tampereen yliopisto

Lienee hyvä mainita, että psykologia on vapaa tiede kenelle tahansa. Yksinkertaistettuna psykologia on tiede, joka tutkii ihmisen käyttäytymistä ja mielen toimintaa erilaisissa tilanteissa. Ihmisen mieli kiehtoo joka tieteen ja taiteen saralla. Oli kyse sitten siitä, että yritetään ymmärtää, miksi tapahtui niin kuin tapahtui tai miten voidaan estää jotain tapahtumasta. Miten tulkita jokin asia tai tapahtuma? Miten rakentaa uskoa parempaan tai miten myydä jotain?

Urheilussa ja taiteessa, jos missä, psykologialla on iso rooli. Usko itseen ja omaan osaamiseen erottaa huipputasolla voittajat erinomaisista. Ja kukapa ei haluaisi huipputasolla varmistaa, että kaikki mahdollinen on tehty niin hyvin kuin suinkin. Huippu-urheilussa ei enää kukaan kyseenalaista, etteikö psyykkinen valmentautuminen olisi tärkeä osa valmennusprosessia. Sinänsä upea asia on nostanut esille tärkeitä ammatillisuuteen liittyviä asioita.

Koska kentällä toimii monenlaisia ”psyykkisen valmennuksen osaajia”, on noussut tarvetta tuoda selvemmin esille eri asiantuntijoiden osaamista ja varmistaa siten myös asiakkaalle tarjottavan palvelun laatua. Vuodesta 2013 Suomen Psykologiliitto on alkanut sertifioida urheilupsykologeja ja psyykkisen valmennuksen ja liikunta-aktiivisuuden edistämisen sertifikaatin saaneita. Käytännössä tämä sertifiointi on ammatillista laadunvalvontaa. Se siis osoittaa palvelun ostajalle, että kyseisellä urheilupsykologian asiantuntijalla on riittävä pätevyys ja työkokemus.

Ammattimaiseen, laadukkaaseen urheilupsykologiseen toimintaan kuuluu paitsi monialainen ammatillinen osaaminen, myös sitoutuminen ammatillista toimintaa ohjaaviin eettisiin ohjeisiin. Sertifiointi ei tietenkään takaa palvelun ostajalle parasta mahdollista toimintaa. Se antaa ainoastaan varmistuksen, että palvelun tuottaja täyttää tietyt minimikriteerit.

Taiteen alueella psyykkinen valmennus on uusi ja tarpeellinen avaus. Taiteilijoiden parissa työskentely vaatii laajaa ja joustavaa ymmärrystä ihmisen psyykestä sekä alalle tyypillisten paineiden ja vaatimusten tiedostamista. Taiteilijoiden psyykkistä valmennusta kehitettäessä onkin alusta saakka varmistettava laadukas ja riittävän laaja ammatillinen tietopohja.

Psyykkisen valmennuksen asiantuntijan ammatillisuuteen ja näin laadukkaaseen toimintaan kuuluu myös oman roolin, osaamisen ja ammatillisuuden rajojen ymmärtäminen. Se, ettei asiantuntija lähde alueelle, jota hän ei osaa tai josta hän ei tiedä mitään, kuvaa tämän rajan ymmärtämistä ja ammatillista otetta. Ammatillisuus on psyykkisen valmennuksen asiantuntijatyössä lähtökohta, ei päämäärä.

Suomen Psykologiliiton psyykkisen valmennuksen työryhmän puolesta,

Satu Kaski

PsT, urheilupsykologi (sert.), Suomen Psykologiliiton psyykkisen valmennuksen työryhmän puheenjohtaja


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi

Ei kommentteja