Psykologiliiton asiantuntijablogi

Blogissa vierailee eri psykologian alojen asiantuntijoita, joilla on ajankohtaista sanottavaa.

5.10.2018 14.41

Kuntoutuksen hankintapäätöksistä nousi aiheellinen kohu

Terapeuttien halpuutus vaarantaa hoitosuhteet Kelan vaativassa lääkinnällisessä kuntoutuksessa, kirjoittaa Vera Gergov.

Vera_Gergov_blogi_Markku_Verkasalo
Kuva: Markku Verkasalo

Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen tarjouskilpailun tulokset ovat alkaneet selvitä. Useat kuntoutusalan yrittäjiä edustavat liitot ilmaisivat Kelalle huolensa lopputuloksesta jo viime keväänä, kun Kela ilmoitti painottavansa kilpailutuksessa hintaa 80 prosenttia ja laatua ainoastaan 20 prosenttia aiemman 50–50 jaon sijaan.

Nyt tulokset ovat nähtävissä: useita kokeneita ja pitkälle koulutettuja terapeutteja on jäänyt hankinnan ulkopuolelle. Sopimuksen voi saada jopa vailla yhtään laatupistettä, jos on laskenut hintansa riittävän alas. Kela on pyrkinyt huomioimaan alueellista edustavuutta, mutta esimerkiksi erityisosaaminen lasten kuntoutuksessa on jätetty huomiotta päätöksiä tehtäessä. Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaat ovat vaikeasti vammautuneita tai psyykkisesti hyvin vaikeasti oireilevia.

Kela on asettanut valittavien kuntouttajien määrän sen mukaan, kuinka monta asiakasta kuntouttajat ovat ilmoittaneet voivansa ottaa vastaan. Ilmeisesti osa kilpailutukseen osallistuneista on kuitenkin ymmärtänyt luvun tarkoittavan kaikkia hänellä käyviä asiakkaita ja saattanut ilmoittaa todellisia vapautuvia paikkoja suuremman luvun. Tämän seurauksena pisteytyksessä seuraavana olevat palveluntuottajat ovat jäämässä vailla sopimusta.

Kelan asettamat määrät myös pohjaavat aiemmin toteutuneisiin kuntoutusjaksoihin todellisen tarpeen sijaan. On yleisesti tiedossa, että kysyntää on ollut huomattavasti enemmän kuin tarjontaa, minkä vuoksi tähän mennessä monet kuntoutusta tarvitsevat henkilöt ovat jääneet ilman palvelua. Tarve lisätä palveluntuottajien määrää on useissa kuntoutusmuodoissa ollut ilmeinen, mutta nyt tehdyt päätökset ovat täysin päinvastaisia.

Kaikkien kuntoutusmuotojen ja alueiden osalta päätöksiä ei vielä ole julkaistu, mutta esimerkiksi Eteläisen vakuutuspiirin tilanne vaikuttaa huolestuttavalta. Yksilöpsykoterapian osalta tarjouksia jätettiin 173, joista 168:n katsottiin täyttävän Kelan asettamat kriteerit. Tarjouksista hyväksyttiin ainoastaan 66. Tämä myös tarkoittaa sitä, että asiakkaiden vapautta valita palveluntuottaja rajataan merkittävästi.

Kela on tiedottanut alkavansa ottaa yhteyttä asiakkaisiin, joiden on vaihdettava kuntouttajaa sopimuskauden vaihtuessa. Terapioissa luottamuksellinen hoitosuhde on keskeistä kuntoutuksen etenemiseksi. Monet asiakkaista ovat joutuneet kokemaan hylkäämisiä tai ovat esimerkiksi psyykkisen oireilun haasteellisuuden vuoksi vasta pitkällisen työskentelyn jälkeen kyenneet luottamaan kuntouttajaansa. Hoitosuhteiden katkaiseminen kesken kuntoutusjakson pahimmillaan vaarantaa potilasturvallisuuden merkittävästi, sillä oireilu voimistuu herkästi tällaisissa katkoksissa.

Kelan ylin johto on juuri päättänyt, että käynnissä olevan kuntoutuksen kilpailutuksen prosessi selvitetään välittömästi. Selvityksen jälkeen päätetään, toteutetaanko kuntoutuksen hankinnat käynnissä olevan kilpailutuksen pohjalta.

Tämä on erittäin tervetullut selvitys, jonka toivon johtavan myös konkreettisiin toimenpiteisiin ilmenneiden epäkohtien korjaamiseksi sekä asiakkaiden laadukkaan hoidon ja hoitosuhteiden turvaamiseksi. Psykologiliitto pyrkii yhteistyössä muiden liittojen kanssa viemään viestiä eteenpäin ja käymään vuoropuhelua myös Kelan kanssa.

Vera Gergov
ammattiasioista vastaava psykologi
Psykologiliitto


Palaa otsikoihin | 1 Kommentti | Kommentoi