Psykologiliiton asiantuntijablogi

Blogissa vierailee eri psykologian alojen asiantuntijoita, joilla on ajankohtaista sanottavaa.

11.4.2018 9.35

Sote-keskusten pitää hoitaa myös mielenterveyttä

Annarilla Ahtola ja Olavi Sydänmaanlakka

Sote- ja maakuntauudistuksen tuomat muutokset mielenterveys- ja päihdepalveluihin puhuttavat.

Hesarissa kantaa ovat ottaneet niin Suomen Mielenterveysseuran Kristian Wahlbeck (26.3.2018), sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Kirsi Varhila (3.4.2018) kuin psykiatritkin (4.4.2018)

Stm:n ylijohtaja Varhila vakuutti, että mahdollinen sote- ja maakuntauudistus huomioi myös mielenterveys- ja päihdepalvelut. Varhilan näkökulma on kapea: hän tarjoaa vastaukseksi erikoissairaanhoidon psykiatriapalveluita sekä asiakasseteleitä.

Psykiatria on erikoissairaanhoitoa, mielen sairauksien hoitamista. Sote-keskuksissa hoidetaan terveyttä, niin mielen kuin fyysistäkin. Perusterveydenhuollossa tätä tekee moniammatillinen tiimi, jossa on terveydenhoitaja, yleislääkäri ja psykologi – ja sote-uudistuksen alkuperäisen integraatioajatuksen mukaan sosiaalityöntekijä. Samalla periaatteella toimivat myös hyviksi todetut työterveyshuolto, neuvola sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuolto. Psykologi arvioi, tutkii ja hoitaa sekä osallistuu tiimityöhön ja antaa konsultaatiota.

On välttämätöntä, että tulevissa sote-keskuksissa mielen terveys ja psyykkinen hyvinvointi on luonteva osa palveluita niin kansalaisen, asiakkaan, näkökulmasta, kuin myös moniammatillisen tiimityön osana. Tätä peräsi myös Mielenterveysseuran Wahlbeck. Asiakassetelit soveltuvat vain tarkkarajaisten palveluiden, kuten neuropsykologisten tutkimusten tai psykoterapiajaksojen, hankkimiseen. Nämä ovat vain osa mielenterveystyön kokonaisuutta.

Mielenterveyden ongelmat aiheuttavat Suomessa eniten työkyvyttömyyttä. Uusimpien tilastojen mukaan mielenterveysperusteiset sairauspoissaolot yleistyivät viime vuonna. Monesti kyse ei alun perin ole varsinaisesta psyykkisestä sairaudesta vaan tavanomaiseen elämään kuuluvasta murroksesta tai kriisistä, joka hoitamattomana paisuu inhimillisesti ja taloudellisesti kalliiksi. Psykologinen näkökulma on olennainen myös somaattisten sairauksien hoidossa sekä terveyden edistämisessä ja ongelmien ehkäisyssä.

Kuten Wahlbeck kirjoittaa, vaarana on medikalisaation lisääntyminen. Todellinen valinnanvapaus tarkoittaa vapautta valita esimerkiksi lääkkeetön hoitovaihtoehto heti, kun psyykkiselle tuelle on tarve. Sote-keskusten perushenkilöstöön tulee kuulua psykologi tämän mahdollistamiseksi.

Annarilla Ahtola, puheenjohtaja
Suomen Psykologiliitto

Olavi Sydänmaanlakka, toiminnanjohtaja
Mielenterveyden keskusliitto                                            


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi