Ajankohtaista

Ajankohtaista-osiosta löydät liiton ajankohtaiset uutiset, tiedotteet, blogi-kirjoitukset, tapahtumat ja niiden tallenteet. Medialle-osiosta löytyvät lehdistökuvat sekä Psykologiliiton asiantuntijoiden yhteystiedot toimittajien käyttöön.

Psykologi-lehden tiedot sekä liiton kannanotot ja muut julkaisut löytyvät Psykologiliitto-osiosta.


Uutiset

3.1.2019 10.41

Kela aloitti paperisten potilasasiakirjojen arkistoinnin

Kela alkoi vuoden alussa vastaanottaa ja arkistoida paperisia potilasasiakirjoja sosiaali- ja terveydenhuollon yksityisiltä palveluntuottajilta ja itsenäisiltä ammatinharjoittajilta, jotka ovat lopettaneet toimintansa.

Tarkoituksena on, että paperiset asiakirjat käsitellään, arkistoidaan ja hävitetään säädösten ja ohjeiden mukaan. Yksityisen terveydenhuollon sähköiset potilasasiakirjat arkistoidaan Kanta-palveluissa.

Aineistojen arkistointi Kelassa on palveluntuottajille maksutonta vuoden 2019 ajan. Palveluntuottaja vastaa aineistojen toimittamisesta Kelaan ja siihen liittyvistä kustannuksista. Jos palveluntuottaja ei halua siirtää potilasasiakirjojaan Kelaan arkistoitavaksi, hän vastaa itse niiden asianmukaisesta arkistoinnista.

Kela ei toistaiseksi ota vastaan toimintansa lopettaneiden yksityisen työterveyshuollon yksiköiden aineistoja. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä valmistelee ohjeita asiaan.

Kela pyytää palveluntuottajia ottamaan yhteyttä aineistojen siirrosta ja käytännön järjestelyistä sähköpostilla osoitteeseen toimintansa.lopettaneet@kela.fi. Ennen aineistojen siirtoa Kelaan luovuttaja ja Kela tekevät kirjallisen sopimuksen.

Lisätietoa
Kelan tiedote


Palaa otsikoihin



Vesa Nevalainen_Mauri Helenius_rajattu
Blogi

Miun sote

Vesa Nevalainen