Ajankohtaista

Ajankohtaista-osiosta löydät liiton ajankohtaiset uutiset, tiedotteet, blogi-kirjoitukset, tapahtumat ja niiden tallenteet. Medialle-osiosta löytyvät lehdistökuvat sekä Psykologiliiton asiantuntijoiden yhteystiedot toimittajien käyttöön.

Psykologi-lehden tiedot sekä liiton kannanotot ja muut julkaisut löytyvät Psykologiliitto-osiosta.


Uutiset

13.4.2018 13.06

Kevään palkankorotukset maksussa – tarkista palkkalaskelmasi

Uusi työehtosopimuskausi on alkanut useimmilla työmarkkinasektoreilla helmikuun alussa. Ensimmäiset sopimuksen mukaiset palkankorotukset tulevat maksuun näinä päivinä.

palkka AS
Kuva: Adobe Stock

Maksatuksen ajankohta voi vaihdella riippuen työnantajien järjestelmien toimivuudesta. On aika tarkistaa omasta palkkalaskelmasta, että korotus on maksettu. Korotukset ovat eri suuruisia eri virka- ja työehtosopimuksissa. Omalta esimieheltä voi varmistaa, mitä työehtosopimusta työpaikalla sovelletaan.

Kuntasektorilla eli kunnissa, kuntayhtymissä ja sairaanhoitopiireissä maksetaan 1,25 prosentin, kuitenkin vähintään 26 euron suuruinen yleiskorotus toukokuusta alkaen. Yleiskorotus tarkoittaa, että kaikkia palkkoja korotetaan samalla prosenttimäärällä. Muulla julkisella sektorilla yleiskorotus maksetaan jo huhtikuusta alkaen. Valtion sektorilla, kuten TE-toimistoissa, sen suuruus on 1,0 prosenttia, ja kirkon sektorilla 1,1 prosenttia.

Psykologien ja eräiden muiden asiantuntijoiden työaika kuntasektorilla piteni Psykologiliiton ja JUKOn vahvasta vastustuksesta huolimatta. Työaikaa pidennettiin 45 minuutilla viikossa, eli viikkotyöaika on nyt 38,25 tuntia. Palkkoja nostetaan tämän johdosta 2,4 prosenttia, mikä on suhteellisesti hieman enemmän kuin työajan pidennys.

Yksityisellä sektorilla palkkoja korotetaan huhtikuusta lukien yliopistoissa 1,0 prosenttia ja Työterveyslaitoksella 1,38 prosenttia. AVAINTES:n piirissä eli muun muassa ammattikorkeakouluissa palkkoja korotetaan toukokuussa 25 euroa, kuitenkin vähintään 1,25 prosenttia.

Yksityisellä terveyspalvelualalla, esimerkiksi Pihlajalinnassa, korotusajankohta on huhtikuu ja korotuksen suuruus 1,73 prosenttia. Yksityisellä sosiaalipalvelualalla korotus on 1,33 prosenttia. YHTS:llä neuvottelut psykologien palkka- ja työaikapöytäkirjasta ovat vielä kesken.

Tuo esiin palkkauksen epäkohdat

Kaikilla sopimusaloilla yksityistä terveyspalvelualaa lukuun ottamatta on sovittu myös ns. järjestelyeristä. Se tarkoittaa, että sovitulla prosenttiosuudella palkkasummasta eli yhteenlasketuista palkoista voidaan korottaa paikallisesti sopien tiettyjen henkilöiden tai ryhmien palkkoja. Jos sopua ei synny, myös järjestelyerä voidaan useimmissa tapauksissa jakaa kaikille niin kutsuttuna perälautana.

JUKOn luottamusmiehet tai akavalaiset luottamusvaltuutetut neuvottelevat työnantajan kanssa järjestelyerien jakamisesta. Psykologien kannattaakin nyt olla yhteydessä oman työpaikkansa luottamusmieheen ja tuoda esiin mahdolliset psykologien palkkauksen epäkohdat ja jälkeenjääneisyydet. Näin varmistetaan, että luottamusmiehet saavat hyvän kokonaiskäsityksen eri henkilöstöryhmien tilanteesta ennen neuvottelujen käymistä.

Osa psykologeista työskentelee tehtävissä, joissa palkkaus ja mahdollisesti myös muut työsuhteen ehdot on sovittu kokonaan henkilökohtaisella työsopimuksella. Jos työsopimuksessa ei ole mainintaa yleiskorotuksen automaattisesta soveltamisesta henkilökohtaiseen palkkaan, kannattaa oman esimiehen kanssa ottaa puheeksi, miten yleiskorotus- ja järjestelyeräratkaisut voidaan huomioida palkassa.

Tulevat korotukset ja muut muutokset

Alkanut sopimuskausi on psykologeille yleisimmillä työmarkkinasektoreilla 26 kuukauden mittainen. Se päättyy maaliskuun lopussa vuonna 2020. Myös ensi vuonna maksetaan yleiskorotus, joka on sopimusalasta riippuen 0,78–1,2 prosenttia. Samoin jaossa on järjestelyeriä.

Julkisella sektorilla kirkkoa lukuun ottamatta maksetaan kertaluonteinen tuloksellisuuserä 9,2 prosenttia tammikuun 2019 palkasta laskettuna niille, joilla on ollut vähintään yksi palkallinen päivä 2.9.–18.11.2018 välisenä aikana. Kirkon sektorilla vastaava summa käytetään palkkausjärjestelmän uudistamiseen.

Sopimuksiin tuli myös niin sanottuja tekstimuutoksia. Esimerkiksi kuntasektorilla palkallinen isyysvapaa piteni kuudesta päivästä kahteentoista päivään. Tilapäinen palkallinen hoitovapaa sairaan lapsen hoitamiseksi piteni kahdella vuodella ja on nyt mahdollinen siihen saakka, kun lapsi täyttää 12 vuotta. Työnantajan määräämä koulutus lasketaan nyt työajaksi.

Moniin sopimuksiin, kuten kunnalle ja valtiolle, tuli parannuksia myös luottamusmiespalkkioihin sekä luottamusmiehen mahdollisuuksiin saada vapautusta työstä luottamusmiestehtävän hoitamista varten. Osa sopimusasioista siirrettiin sopimuskauden ajan toimivien työryhmien ratkaistaviksi. Yksi näistä asioista on yliopistosektorin palkkausjärjestelmäuudistus.

Sote- ja maakuntauudistuksen on tarkoitus tulla voimaan tämän sopimuskauden aikana eli vuoden 2020 alusta. Maakuntiin siirtyvän henkilöstön palkat ja muut työsuhteen ehdot säilyvät muutoksessa ennallaan sopimuskauden loppuun saakka.

Annamari Jokinen
pääsihteeri

Lue lisää jäsensivuilta


Palaa otsikoihinVesa Nevalainen_Mauri Helenius_rajattu
Blogi

Miun sote

Vesa Nevalainen