Psykologiliiton asiantuntijat

Olemme listanneet psykologian eri erityisalojen asiantuntijoiden yhteystietoja helpottaaksemme toimittajien työtä. Nimetyt henkilöt ovat yhteyshenkilöitä, jotka osaavat opastaa oikean haastateltavan luo, mikäli heillä itsellään ei ole erityisosaamista käsiteltävästä asiasta.

Psykologiliiton organisaatiossa on 19 työryhmää, jotka edustavat eri erityissaloja. Niiden lisäksi on listattu asiantuntijalautakuntia ja tiettyjen erityiskysymysten asiantuntijoita.

Kiireellisissä tapauksissa median edustajat voivat saada asiantuntijan yhteystiedot ottamalla yhteyttä Psykologiliiton tiedottajaan Miia Soiniseen p. 050-501 4050.

Aikuisten mielenterveystyö

Mm. psykiatrinen erikoissairaanhoito ja sairaalat. Hyvin laaja alue, toista tuhatta psykologia alalla, erityiskysymyksen asiantuntijaa voidaan hakea myös liiton toimiston kautta.
Pj jari.jakola(at)tampere.fi 

Ammatinvalinta ja urasuunnittelu

TE-hallinnossa työskentelevät psykologit
Pj sari.lehikoinen(at)te-toimisto.fi

Eko- ja ympäristöpsykologia

Eko- ja ympäristöpsykologiaan liittyvät kysymykset. Esim. luontoyhteys, luontoympäristö ja psyykkinen hyvinvointi, ympäristön muuttumisen ja ilmastonmuutoksen psykologiset vaikutukset.
Pj santtu.merjanaho(at)gmail.com

Geropsykologia

Ikäihmisten kanssa työskentelevät psykologit ja vanhuusiän mielenterveyden erityiskysymykset
Pj hannu.pajunen(at)kuh.fi

Henkilöarviointi, rekrytointi, soveltuvuustestit

Henkilöarvioinnin sertifiointilautakunta

Jäsenet: Pj vera.gergov(at)psyli.fi, arja.laara(at)me.com, marjatta.raty(at)mps.fi, juha.sandberg(at)vival.fi, marjut.serguskin(at)odeco.fi

Kehitysvamma-ala

Psykologien työmenetelmien ja kehitysvammaisuuden diagnostiikan psykologiset kysymykset Pj emmi.tuomi(at)gmail.comlaura.kruus(at)espoo.fi, ewa.male(at)eteva.fi, leena.manelius(at)hel.fi

Koulupsykologit

Psykologityön kehittäminen ja verkostoituminen kouluissa ja oppilaitoksissa
Työryhmän puheenjohtaja suvi.eskelinen(at)aanekoski.fi
Psykologiliiton puheenjohtaja annarilla.ahtola(at)psyli.fi

Kriisi- ja traumapsykologia

Kriisi- ja traumapsykologian ammattikäytäntöjen, kliinisen osaamisen ja tutkimuksen kehittäminen, katastrofi- ja suuronnettomuustilanteiden akuutin kriisityön organisointivalmiuden kehittäminen, asiantuntijaverkoston ylläpitäminen.
Pj eija.palosaari(at)kolumbus.fi

Anne Suokas-Cunliffe, vakavien traumojen hoito ja dissosiaatiohäiriöt anne.suokas(at)traumaterapiakeskus.com

Kuntoutuspsykologit

Kuntoutuslaitoksissa, kuntoutuspoliklinikoilla, sopeutumisvalmennuskursseilla ym. työskentelevät psykologit, kuntoutuksen erityiskysymykset.
Pj kristiina.laakso(at)auris.fi

Lapsi- ja nuorisopsykologit

Perheneuvoloissa ja erikoissairaanhoidon lasten yksiköissä työskentelevät psykologit. Lapsen kasvun ja kehityksen sekä lapsiperheen psykologiset kysymykset. Suurin psykologian sovellusala, lukuisia erityiskysymyksiä joihin etsitään vastaamaan paras asiantuntija.
Työryhmän puheenjohtaja sirpa.seppanen(at)hameenlinna.fi
Psykologiliiton puheenjohtaja annarilla.ahtola(at)psyli.fi

Lastensuojelupsykologit

Lastensuojelussa (mm. kriisityö, lastenkoti, perhekoti, pitkäaikainen perhetyö) työskentelevät psykologit ja lastensuojelun erityiskysymykset, mm. sijaisvanhemmuus, lastensuojelupsykologisen työn kehittäminen

  • Lastensuojelussa työskentelevien psykologien työryhmään saa yhteyden liiton toimiston kautta yhteydenottopyynnöllä. Työryhmän jäsenten tietoja ei anneta suoraan ulkopuolisille työn luonteen vuoksi. Toimisto: 09-6122 9122, toimisto(at)psyli.fi, vastaava psykologi: 040-5600 947

Liikennepsykologia

Mm. ajoterveyden tutkiminen, inhimilliset riskitekijät liikenteessä, kuljettajakoulutus ja -arviointi.
Sari Kukkamaa: neurosaana(at)gmail.com ja sari.kukkamaa(at)ppshp.fi, puh. 040 735 5291.

Monikulttuuripsykologia

Mm. monikulttuuristen asiakkaiden psykologisen tutkimisen ja auttamisen haasteet, traumatisoituminen, sopeutuminen.
Pj antti.klemettila(at)turunkriisikeskus.fi

Neuropsykologia

Mm. neuropsykologinen tutkimus, aivojen toiminta, muisti, aivovammat, neuropsykologinen kuntoutus, lapsineuropsykologia mm. ADHD, hahmotushäiriöt.
Pj tarja.vahvelainen(at)pshp.fi

Oikeuspsykologia

Mm. todistajanlausunnot, lapsiin kohdistuvat rikokset, vankilapsykologia, mielentilatutkimukset ja vaarallisuusarviot.
Pj jkorkman(at)abo.fi

Opintopsykologit

Työskentelevät korkeakoulussa (teknillisessä-, tiede-, taide- tai ammattikorkeakoulussa) opintopsykologin työtehtävässä. Työryhmän puheenjohtajana toimii Tiina Tuominen, tiina.tuominen(at)utu.fi.

Opintojen viivästyminen, stressi ym. mikko.inkinen(at)aalto.fi, katri.ruth(at)uef.fi
Psykologiliiton puheenjohtaja annarilla.ahtola(at)psyli.fi

Perusterveydenhuollon psykologit

Perusterveydenhuollon psykologit työskentelevät sosiaali- ja terveyskeskuksissa terveydenhuollon kentällä. Palveluja tarjotaan usein myös päivähoidossa ja koulussa.
Työryhmän puheenjohtaja Anna-Mari Laitinen annalait(at)kolumbus.fi
Psykologiliiton puheenjohtaja annarilla.ahtola(at)psyli.fi

Psykologian opettajat

Psykologiaa lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa opettavat psykologit.
Pj jukka.oksanen(at)metropolia.fi, puh. 040 630 1239

Psykologiset testit, testien luotettavuus ja testien toiminta

Mm. persoonallisuus- ja kyky(älykkyys)testit.

Testilautakunnan pj Jari Lipsanen, jari.lipsanen(at)helsinki.fi, vpj Taina Kuuskorpi, taina.kuuskorpi(at)dnainternet.net, Hogrefe Psykologien kustannuksen tuotekehityspäällikkö Marja-Leena Haavisto, marja-leena.haavisto(at)hogrefe.fi.

Psykologityön eettisyys ja ammattietiikka

Psykologiliiton toimisto: vastaava psykologi, ammattineuvonnan erikoispsykologi ja puheenjohtaja
http://www.psyli.fi/tietoa_liitosta/toimisto

Ammattieettinen lautakunta
http://www.psyli.fi/tietoa_psykologeista/ammattieettinen_lautakunta (kontakti toimiston kautta)

Psykologityötä koskeva lainsäädäntö, tietosuoja, lausunnot ja kirjaaminen, potilasturvallisuus

Vastaava psykologi ja ammattineuvonnan erikoispsykologi
http://www.psyli.fi/tietoa_liitosta/toimisto
Lainsäädäntö
Psykologiliiton puheenjohtaja annarilla.ahtola(at)psyli.fi

Psykologit työelämässä, psykologien asema, psykologisten palveluiden tarve

Puheenjohtaja ja pääsihteeri, vastaava psykologi
http://www.psyli.fi/tietoa_liitosta/toimisto

Psykoterapia

Psykoterapiaa koskeviin kysymyksiin löydät vastaajan liiton toimiston tai psykoterapian asiantuntijaryhmän jäsenien kautta. Jäsenet edustavat eri psykoterapiasuuntauksia.

Ammattiasioista vastaava psykologi Vera Gergov, psykoterapian saatavuus ja korvauskysymykset, nettiterapia, psykoterapeuttien pätevyys, psykoterapia julkisella ja yksityisellä sektorilla, vera.gergov(at)psyli.fi

Psykoterapian ammatillisen työryhmän pj sami.kivikkokangas(at)gmail.com
Marita Niemi, nuorisopsykoterapia & aikuiset: marita.niemi(at)yths.fi
Carita Nylund-Kalli, psykoanalyysi, psykodynaaminen psykoterapia ja psykodynaaminen lyhytterapia: cnk(at)iki.fi
Eija Palosaari, kriisi- ja traumapsykoterapia: eija.palosaari(at)kolumbus.fi
Nina Söderblom, psykoanalyyttinen psykoterapia: nina.soderblom(at)kolumbus.fi
Sauli Valkeajärvi, kognitiivinen psykoterapia, dialektinen käyttäytymisterapia: sauli.valkeajarvi(at)elisanet.fi.
Myös: kognitiivinen psykoterapia, etenkin lasten ja nuorten kognitiivinen psykoterapia, Kognitiivisen psykoterapiayhdistyksen pj jorma.fredriksson(at)gmail.com
Harri Valkonen, integratiivinen psykoterapia: harri.valkonen(at)hel.fi

Psyykkinen valmennus

Huippu-urheilijoiden ja mm. muusikoiden psyykkiseen valmennukseen liittyvät erityiskysymykset.
Pj satu.kaski(at)clearmind.fi, puh. 050 590 4235

Urheilu- ja liikuntapsykologia

Urheilupsykologian sertifiointilautakunta, pj taru.lintunen(at)jyu.fi, 014-642163
http://www.psyli.fi/tietoa_psykologeista/urheilupsykologian_sertifikaatit/lautakunta

Työ- ja organisaatiopsykologia

Mm. henkilöarviointi työelämässä, organisaatioiden kehittäminen, työurat, johtaminen.
Pj Ari-Pekka Skarp apskarp(at)gmail.com

Työterveyspsykologia

Mm. työssä jaksaminen, stressi, työkyky ja sen edistäminen, työyhteisöjen konfliktit ja kehittäminen.
Pj susanna.ahvenniemi(at)terveystalo.com

Varhaiskasvatus ja päivähoito

Päiväkoti-ikäisten lasten ja heidän perheidensä kanssa työskentelevät psykologit, päivähoidon psykologikonsultaatiot, varhaiskasvatuksen psykologiset erityiskysymykset.
katri.ollikainen(at)gmail.com, 040-8221163
Psykologiliiton puheenjohtaja annarilla.ahtola(at)psyli.fi

Erikoispsykologikoulutusten vastuuhenkilöt

Psykologeilla on erikoistumiskoulutus viidellä alalla. Lisätietoa erikoispsykologikoulutuksesta www.psykonet.fi.

Kehitys- ja kasvatuspsykologia

Professori Marja Laasonen marja.laasonen(at)helsinki.fi, lehtori katarina.finnila(at)utu.fi

Neuropsykologia

Prof. laura.hokkanen(at)helsinki.fi, lehtori maarit.virta(at)helsinki.fi, lehtori marja.laasonen(at)helsinki.fi

Psykoterapia

Prof. jarl.wahlstrom(at)jyu.fi, lehtori kirsti-liisa.kuusinen(at)jyu.fi

Terveyspsykologia

Vt. Prof. kirsi.honkalampi(at)uef.fi, Lehtori sanna.sinikallio(at)uef.fi

Työ- ja organisaatiopsykologia

Prof. saija.mauno(at)uta.fi