Ajankohtaista

Ajankohtaista-osiosta löydät liiton ajankohtaiset uutiset, tiedotteet, blogi-kirjoitukset, tapahtumat ja niiden tallenteet. Medialle-osiosta löytyvät lehdistökuvat sekä Psykologiliiton asiantuntijoiden yhteystiedot toimittajien käyttöön.

Psykologi-lehden tiedot sekä liiton kannanotot ja muut julkaisut löytyvät Psykologiliitto-osiosta.


Uutiset

14.2.2018 10.27

Miksi kuntasektorin työaikaa lisättiin? Liitto vastaa kysymyksiin

Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimusneuvotteluissa sovittiin viime viikolla, että psykologien säännöllinen työaika on toukokuusta lähtien 38 tuntia 15 minuuttia aiemman 37,5 tunnin sijaan. Päivittäinen työaika lisääntyy 9 minuuttia.

Psykologiliiton kuntasektorin edunvalvonnasta vastaavat puheenjohtaja Annarilla Ahtola ja järjestöpäällikkö Max Ervast vastaavat psykologeja askarruttaviin kysymyksiin.

Miksi työaikaa lisättiin?

– Kuntatyönantajat KT on jo pidempään halunnut yksinkertaistaa KVTES:n työaikamuotoja. Useimmilla on pitempi työaika kuin psykologeilla ja eräillä muilla asiantuntijaryhmillä on ollut. 37,5 viikkotyötunnin työaikamuodon poisto oli osa kokonaisuutta, jonka myötä saatiin parannuksia muun muassa työajalla tapahtuvaan koulutukseen ja ylityömääräyksiin. Työaikamuotoja tullaan joka tapauksessa tarkastelemaan osana maakuntien sopimuksia, jos maakunnat päätetään perustaa. 37,5 tunnin työaikaa tuskin olisi tullut maakuntiin.

Olisiko työajan pidentämistä voitu mitenkään välttää?

– Kuntatyönantajat KT toi esityksen 37,5 tunnin työaikamuodon poistamisesta neuvotteluihin hyvin painokkaasti. Vaikka Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ja Psykologiliitto vastustivat sitä, sen poistaminen neuvottelupöydältä ei ollut mahdollista. Vastustamalla esitystä työajan lisäys saatiin kuitenkin puolitettua ja palkkakompensaatiota nostettua. Kompensaatiota ei olisi todennäköisesti saatu lisättyä edes työtaistelulla, ja työtaistelu on aina raskas ja kallis operaatio työntekijöille. Työtaisteluun ryhtyminen olisi myös edellyttänyt laajaa kannatusta JUKOn päättävissä elimissä.    

Onko tämä reilua?

– Työajan lisäys on työehtojen huononnus, vaikka se kompensoidaan. Muutokset julkisella sektorilla liittyvät laajempaan työelämän muutokseen yhteiskunnassa tällä hetkellä. Kun julkisen sektorin työehtoja viedään lähemmäs yksityisen sektorin työehtoja, on tärkeää saada jatkossa neuvoteltua sopimukseen myös lisää työntekijöiden hyvinvointia ja jaksamista tukevia joustoja. Esimerkiksi etätyön mahdollisuutta tulisi helpottaa myös julkisella sektorilla.

– Jotkut voivat ajatella, että ammattiliiton ei periaatteesta tule koskaan suostua työehtojen heikennykseen edes kompensoinnin kanssa, ja heitä on helppo ymmärtää. Palkankorotuksista ja muista parannuksista ei kuitenkaan ole mahdollista neuvotella niin, että vain vastustaa muutoksia.

Mitä hyvää neuvottelutuloksessa on?

– Työajan lisääntyminen huomioitiin lisäämällä myös palkkaa. Tämä ei ole itsestäänselvyys. Palkkaa lisättiin jopa enemmän kuin työaika lisääntyi. Lisäksi kaikille maksetaan palkankorotukset tänä ja ensi keväänä, 1,25 ja 1,0 prosenttia, ja 1,2 prosentin paikallisista järjestelyeristä neuvotellaan syksyn aikana. Tammikuussa 2019 maksetaan 9,2 prosentin kertaerä kaikille. Lisäksi luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen asema paranee. Palkallisen isyysvapaan määrä kaksinkertaistuu, ja sairaan lapsen hoitovapaan ikäraja nousee kymmenestä kahteentoista vuoteen. Myös työaikasäädöksiin tulee hyviä muutoksia.

– Kuntasektorille saatiin ns. yleistä linjaa noudattava palkkaratkaisu, mikä oli tärkeää viime sopimuskauden nollalinjan jälkeen. Psykologien palkat nousevat kahden vuoden aikana työajanlisäyksen kompensaation ja palkkaratkaisun myötä vähintään lähes viisi prosenttia, mikä on enemmän kuin yksityisellä sektorilla syksyllä sovittu yleinen linja.

Mitä tästä kaikesta pitäisi ajatella?

– On ymmärrettävää, että ratkaisu aiheuttaa hämmennystä ja pettymystä. Harva haluaa tehdä yksipuolisen määräyksen johdosta lisää töitä, vaikka palkkaa saakin lisää. Oma aika ja työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen ovat tärkeitä asioita, ja aiempi kiky-sopimuksen aiheuttama työajan lisäys ilman palkkakompensaatiota on kaikilla muistissa. Psykologin työ on kuormittavaa ja vaativaa. Vaikka lopputulos voi tuntua monista katkeralta, on muistettava, että työnantajan alkuperäinen vaatimus oli vielä rajumpi: enemmän työajan lisäystä ja huonompi palkkakompensaatio. Voi sanoa, että saavutimme siis torjuntavoiton.

– ­Kuntatyönantaja ei neuvottele Psykologiliiton kanssa suoraan, vaan neuvotteluoikeus on JUKOlla, johon Psykologiliitto kuuluu osana Vakava-ryhmittymää. Neuvottelut ovat iso kokonaisuus, jossa sekä neuvotteluosapuolia että sovittavia sisältöjä on paljon. Tässä kokonaisuudessa 37,5:n työaikamuodosta jouduttiin nyt luopumaan, vaikka Psykologiliitto ja Vakava vastustivatkin sitä viimeiseen asti.

Lisätietoja:

puheenjohtaja Annarilla Ahtola, p. 040 687 7677, annarilla.ahtola@psyli.fi

järjestöpäällikkö Max Ervast, p. 040 522 7370, max.ervast@psyli.fi

Lue myös: Kuntasektorille syntyi neuvottelutulos


Palaa otsikoihinVesa Nevalainen_Mauri Helenius_rajattu
Blogi

Miun sote

Vesa Nevalainen