Ajankohtaista

Ajankohtaista-osiosta löydät liiton ajankohtaiset uutiset, tiedotteet, blogi-kirjoitukset, tapahtumat ja niiden tallenteet. Medialle-osiosta löytyvät lehdistökuvat sekä Psykologiliiton asiantuntijoiden yhteystiedot toimittajien käyttöön.

Psykologi-lehden tiedot sekä liiton kannanotot ja muut julkaisut löytyvät Psykologiliitto-osiosta.


Uutiset

26.11.2014 12.45

Psykologiliitto kannattaa sukupuolineutraalia avioliittolakia

Psykologiliiton hallitus päätti asiasta 26. marraskuuta. Liiton kanta perustuu psykologian alan tutkimustietoon.

Psykologiliiton ja Psykologisen Seuran tieteellisen neuvottelukunnan puheenjohtaja, psykologian professori Jarl Wahlström antoi asiaa koskevasta kansalaisaloitteesta (M 10/2013 vp) asiantuntijalausunnon eduskunnan lakivaliokunnalle viime keväänä lakivaliokunnan pyynnöstä.

Kansalaisaloitteen tavoitteena on muuttaa avioliittolaki siten, että myös samaa sukupuolta olevat parit voivat solmia keskenään avioliiton. Muutoksen jälkeen aviopareja koskevat oikeudet, kuten adoptio-oikeus sekä oikeus ottaa yhteinen sukunimi, koskisivat aviopareja puolisoiden sukupuolesta riippumatta.

Kansainvälinen psykologian alan tieteellinen tutkimus osoittaa, että samaa sukupuolta olevien henkilöiden välisissä parisuhteissa eikä vanhemmuudessa ole todettu sellaisia riskitekijöitä, joita ei olisi myös heterosuhteissa. Tutkimustiedon pohjalta voidaan todeta myös, ettei samaa sukupuolta olevien vanhempien kasvatettavana oleminen muodosta itsessään riskiä lapsen persoonallisuuden tai mielenterveyden terveelle kasvulle. Lisäksi laaja adoptiolasten kehitystä koskeva tutkimus osoittaa, että samat tekijät ovat lasten kehityksen riskitekijöitä riippumatta siitä, ovatko adoptiovanhemmat samaa vai eri sukupuolta.

Lue asiantuntijalausunto kokonaisuudessaan täältä.

Eduskunnan lakivaliokunta päätti 20.11. hylätä kansalaisaloitteeseen sisältyvän ehdotuksen sukupuolineutraaliksi avioliittolaiksi äänin 9–8. Valiokuntakäsittelyn eri vaiheet voi katsoa tästä linkistä.

Palaa otsikoihin