Ajankohtaista

Ajankohtaista-osiosta löydät liiton ajankohtaiset uutiset, tiedotteet, blogi-kirjoitukset, tapahtumat ja niiden tallenteet. Medialle-osiosta löytyvät lehdistökuvat sekä Psykologiliiton asiantuntijoiden yhteystiedot toimittajien käyttöön.

Psykologi-lehden tiedot sekä liiton kannanotot ja muut julkaisut löytyvät Psykologiliitto-osiosta.


Uutiset

13.4.2018 10.33

Suositus linjaa psykologin osallistumista sosiaalihuollon palvelutarpeen arviointiin

Psykologiliitto julkaisi suosituksen, joka linjaa psykologien osallistumista asiantuntijana sosiaalihuoltolain mukaiseen palvelutarpeen arviointiin.

Lain mukaan sosiaalihuollon tarpeessa olevalla henkilöllä on oikeus saada palvelutarpeen arviointi. Monissa kunnissa palvelutarpeen arvioinnista vastaava henkilö pyytää myös psykologia osallistumaan arviointiin.

Suosituksessa todetaan, että psykologisen asiantuntemuksen käyttäminen palvelutarpeen arvioinnissa on myönteistä ja lähtökohtaisesti asiakkaan edun mukaista. On tärkeää, että sosiaalialan ammattihenkilöillä on käytettävissään psykologista asiantuntijuutta.

Suosituksen mukaan myös muut kuin sosiaalihuollossa työskentelevät psykologit voivat osallistua arviointiin. Psykologin ja työnantajan on kuitenkin otettava huomioon muun muassa ammattieettiset periaatteet, työajan riittävyys ja ammattitaidosta huolehtiminen.

Suositus ohjaa psykologeja arvioimaan, millä edellytyksillä he voi ryhtyä arviointitehtävään.

Lue suositus jäsensivuilta


Palaa otsikoihinVesa Nevalainen_Mauri Helenius_rajattu
Blogi

Miun sote

Vesa Nevalainen