Psykologiliiton tiedotteita

14.11.2018 10.17Kutsu: Pikkulapsiperheiden varhaisella tuella kauaskantoiset myönteiset vaikutukset

Varhaisen kehityksen ja vuorovaikutuksen ilmiöitä tarkastellaan uusimman tutkimustiedon valossa Suomen Psykologiliiton ja Hogrefen järjestämässä seminaarissa 15.–16.11.2018 Helsingissä. Median edustajilla on vapaa pääsy.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


10.10.2018 8.45Psykologiliitto: Lastensuojelussa tarvitaan psykologista asiantuntemusta

Keskiviikkona 10.10. on Maailman mielenterveyspäivä. Psykologiliitto vaatii lakimuutosta lasten ja nuorten hyvinvoinnin tueksi. Lastensuojelussa tarvitaan enemmän psykologista asiantuntemusta, sillä se vahvistaa lapsen edun näkökulmaa ja oikeusturvaa.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


22.5.2018 10.08Vuoden psykologi 2018 on Kirsi Ikuli

Kirsi Ikuli on tehnyt merkittävää työtä diabeteksen hoidon parissa. Hän auttaa ihmisiä sopeutumaan vaativaan sairauteensa ja jaksamaan sen hoidossa. Ikulin viesti on, että diabeetikolla kannattaa olla itsemyötätuntoa.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


3.5.2018 13.59Tulevista sote-keskuksista puuttuu mielenterveysosaaminen

Psykologit puuttuvat kokonaan tulevien sote-keskusten palveluista ja henkilökunnasta. Tämä käy ilmi sote- ja maakuntauudistukseen liittyvistä asiakirjaluonnoksista.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


22.3.2018 13.49Psykologin asiakaskäyntien kirjausten suojaus herättää huolta

Suomen Psykologiliitto ja Mielenterveyden keskusliitto ovat huolissaan asiakkaita koskevien kirjausten luottamuksellisuudesta potilastietojärjestelmissä, kun tietoja viedään laajempiin tietojärjestelmiin kuten Kansalliseen Terveysarkistoon Kantaan.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


20.3.2018 18.25Psykologiliitto: Päiväkoteihin tarvitaan psykologeja

Varhaiskasvatuksessa tarvitaan psykologin asiantuntemusta, sillä alle kouluikäiset lapset ovat herkimmässä kehitysvaiheessa. Uudistuksen hinta on alle 20 miljoonaa euroa, esittää Psykologiliitto.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


30.11.2017 11.56Pro Psykologia -palkinto Depsy-tutkimusryhmälle

Pro Psykologia -palkinto Depsy-tutkimusryhmälle

Psykologit vaikuttivat kansallisten terveyssuositusten muutokseen.

Suomen Psykologiliiton hallitus on myöntänyt Pro Psykologia eli Psykhe-palkinnon Helsingin yliopiston kehityspsykologian tutkimusryhmälle (Developmental Psychology Research Group, Depsy). Psykologiliitto myönsi Pro Psykologia -palkinnon ensimmäisen kerran 60-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi. Palkinto myönnetään tunnustuksena erittäin merkittävästä psykologian alan työstä, joka on nostanut esiin psykologian yhteiskunnallista merkittävyyttä.

Lakritsin syönnillä voi olla pitkälle ulottuvia haittoja sikiön kehitykselle. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos julkaisi viime vuoden tammikuussa uudet lapsiperheiden ruokasuositukset. Glaku-projektin psykologivetoinen tutkimus antoi lisätukea lapsiperheiden ruokasuosituksen ohjeelle, jonka mukaan äidin tulee välttää runsasta lakritsin syöntiä raskauden aikana. Lakritsin ja sen luontaisen makeutusaineen glykyrritsiinin on tiedetty nostavan verenpainetta ja lyhentävän raskauden kestoa, mutta glykyrritsiinin vaikutukset istukan toimintaan tunnetaan huonommin ja vaikutuksia sikiöön ja lapsen myöhempään psykologiseen kehitykseen ei ole aiemmin osoitettu.

Helsingin yliopiston, THL:n ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Glaku-tutkimuksessa verrattiin vuosina 2006 ja 2009–2011 kerätyissä seuranta-aineistoissa 8- ja 13-vuotiaita nuoria, joiden äidit olivat syöneet runsaasti tai vähän/ei lainkaan lakritsia. Suurille lakritsiannoksille sikiöaikana altistuneet nuoret suoriutuivat psykologin tekemistä kognitiivisista päättelytesteistä muita heikommin. Lakritsille altistuneet suoriutuivat huonommin myös muistia mittaavista tehtävistä. Lisäksi heillä oli yli kolminkertainen riski adhd:n kaltaisiin ongelmiin teini-iässä. Tytöillä murrosikä oli alkanut aikaisemmin ja edennyt pidemmällä kuin verrokeilla. Tutkijat kuitenkin muistuttavat, että lakritsin käytöstä raskauden aikana ei voida vetää johtopäätöksiä yksittäisen lapsen kehitykseen.

Tutkimusryhmän toiminta kuvaa Psykologiliiton yhteiskunnallista missiota, jossa psyykkiset tekijät ja psyykkisten tekijöiden kehittyminen nostetaan päätöksenteossa yhtä tärkeiksi kuin fyysiset, taloudelliset ja poliittiset vaikuttimet. Hoitosuositus on saanut suuren medianäkyvyyden ja tuonut julkiseen keskusteluun kehityspsykologian näkökulman poikkeuksellisen ansiokkaalla tavalla. 

”Tutkimusryhmän työssä on erityisen merkittävää sen yhteiskunnallinen sovellettavuus sekä psyykkisen ja fyysisen kehityksen ja hyvinvoinnin tiivis, erottamaton yhteys”, kiittää Psykologiliiton puheenjohtaja Annarilla Ahtola. ”Keho, aivot ja mieli ovat kokonaisuus, jota myös psykologia tieteen- ja ammattialana pyrkii ymmärtämään”, jatkaa Ahtola.

Helsingin yliopiston kehityspsykologian ryhmä Depsy, jota johtaa akatemiaprofessori Katri Räikkönen, tutkii ihmisen psyykkiseen kehitykseen liittyviä teemoja läpi elämänkaaren. Ryhmää kiinnostaa muun muassa sikiöaikainen ohjelmoituminen, raskausajan hyvinvointi, mielenterveys, neurokognitiivisten taitojen kehittyminen, sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijät, uni ja ikääntyminen. Kehityspsykologian ryhmä työskentelee useiden eri seuranta-aineistojen parissa ja tekee laajaa yhteistyötä Suomessa ja ulkomailla. Tutkimusryhmä selvittää monin erilaisin menetelmin, miten ihmismieli kehittyy.  

Pro Psykologia eli Psykhe -palkintomitalin on suunnitellut kuvanveistäjä, korutaiteilija Zoltan Popovits. Kreikan tarustossa Psyyke oli sielun jumalatar, jonka erityispiirre oli poikkeuksellinen kauneus. Psyyke edustaa pronssiin valetussa mitalissa kuolevaisuutta. Silmät peittävät linnun siivet edustavat sitä luonnollista maailmaa, jonka pienenä osana on myös tähtitaivas. 

Lisätietoja:

Suomen Psykologiliitto, puheenjohtaja Annarilla Ahtola, puh. 040 687 7677

 

 

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


9.11.2017 12.54Kuntoutuksen kokonaisuudistusta pohtinut komitea on luovuttanut raporttinsa sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilalle 9.11.2017

Komitean esityksessä on tehty arvokasta työtä kuntoutusjärjestelmän selkiyttämiseksi, ja siinä on pyritty huomioimaan eri ikäisten ja eri elämäntilanteissa olevien kuntoutujien tarpeet. Raportissa on myös tärkeitä avauksia työterveyshuollon kehittämisen suhteen.  Olisi kuitenkin välttämätöntä, että myös psykologit sisällytetään työterveyshuollon ammattihenkilöihin. Komitea esittää kuntoutuspsykoterapian järjestämisvastuun siirtämistä Kelasta maakuntiin, mikä  on Psykologiliiton kannan vastaista. Esitys on valmisteluvaiheessa kuitenkin edennyt parempaan suuntaan sikäli, että on huomioitu mahdollisen siirron vaatima mittava selvittely- ja valmistelutyö sekä siirtymäaika.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


19.9.2017 16.11Psykologiliitto: Psykologipalvelut saatava sote-keskuksiin ja kuntoutuspsykoterapian tulevaisuus turvattava

Matalan kynnyksen psykologipalveluiden saatavuus tulee varmistaa tulevissa sote-keskuksissa, jotta kansalaisilla on mahdollisuus saada psyykkistä hyvinvointia tukevaa keskusteluhoitoa jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Kuntoutuspsykoterapia tulee säilyttää sote-uudistuksessa Kelan hallinnoimana erillisenä terveydenhuoltoa täydentävänä osana, jota kehitetään yhtenä kokonaisuutena, Suomen Psykologiliitto vaatii kannanotossaan.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


14.9.2017Psykologiliitto: Koulujen opiskeluhuoltotyöhön tarvitaan psykologeja

Valtiontalouden tarkastusviraston tekemä selvitys lasten kouluterveydenhuollon toiminnasta osoittaa, että terveydenhuollossa on puutteita. Koulujen opiskeluhuoltotyöhön, mielenterveysongelmien ehkäisyyn ja hyvinvoinnin tukemiseen tarvitaan psykologeja, jotka ovat mielenterveyden ja oppimisen asiantuntijoita.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi