Ajankohtaista

Ajankohtaista-osiosta löydät liiton ajankohtaiset uutiset, tiedotteet, blogi-kirjoitukset, tapahtumat ja niiden tallenteet. Medialle-osiosta löytyvät lehdistökuvat sekä Psykologiliiton asiantuntijoiden yhteystiedot toimittajien käyttöön.

Psykologi-lehden tiedot sekä liiton kannanotot ja muut julkaisut löytyvät Psykologiliitto-osiosta.


Uutiset

27.8.2018 13.36

Uusi suositus psykologin lausunnon rakenteeksi

Psykologiliiton suositus yhdenmukaistaa kirjauksia valtakunnallisesti.

Lausunto_AS270818
Kuva: Adobe Stock
Psykologiliitto on laatinut suosituksen psykologin lausunnon rakenteeksi. Suositus tehtiin yhteistyössä Testilautakunnan, yliopistojen, THL:n, HUS:n, Apotin ja psykologian sovellusalojen asiantuntijoiden kanssa.

Suositus täydentää nykyisin käytössä olevia liiton ohjeita psykologien lausunnoinnista. Suositus tuo psykologeille lausuntopohjan, jota tulisi käyttää tavanomaisimpien tutkimusten lausunnoissa.

Lausunnot saavat yhtenäisen rakenteen sekä otsikot. Rakenteen pääotsikot noudattelevat valtakunnallisella tasolla terveydenhuollossa jo nyt käytössä olevia kansallisia otsikoita, mutta niiden rinnalle on tuotu spesifisti psykologin tutkimuslausunnoissa käytettävät otsikot.

Suositus yhdenmukaistaa kirjauksia valtakunnallisesti. Tällä hetkellä psykologien lausunnot poikkeavat toisistaan merkittävästi eri organisaatioissa. Valtakunnallisen tason ohjeita ja käytäntöjä tarvitaan muun muassa tietojärjestelmien ja tiedon helpomman löytämisen takia.

– Ohjeistuksen tavoitteena on selkiyttää ja yhdenmukaistaa valtakunnallisella tasolla psykologien työkäytäntöjä ja työn kuvaamista ja sitä kautta helpottaa psykologien työtä. Samalla halutaan lisätä lausuntojen luettavuutta ja hyödynnettävyyttä niin moniammatillisessa yhteistyössä kuin asiakkaiden näkökulmasta, Psykologiliiton ammattiasioista vastaava psykologi Vera Gergov kertoo.

Gergovin mukaan pyrkimys on luopua siitä, että jokainen organisaatio ohjeistaa psykologeja erikseen ja toisistaan poikkeavilla tavoilla, ja sitä kautta edistää myös psykologityön laatua.

– Jos suosituksen mukainen lausuntorakenne integroidaan osaksi yliopistojen opetusta, sillä on keskeinen merkitys myös sille, millaisia lausuntoja psykologit jo lähtökohtaisesti oppivat laatimaan, Gergov sanoo.

Lue lisää jäsenalueelta


Palaa otsikoihinVesa Nevalainen_Mauri Helenius_rajattu
Blogi

Miun sote

Vesa Nevalainen