Kuvituskuva-Julkinen-Edunvalvonta-Erik-Solin

Edunvalvonta

Suomen Psykologiliitto toimii jäsentensä ja psykologian alan edunvalvojana. Liiton sääntöjen mukaan Suomen Psykologiliiton tarkoituksena on Suomen psykologikunnan ammatillisena keskusjärjestönä valvoa psykologien yhteiskunnallisia, oikeudellisia, palkkauksellisia, ammatillisia ja koulutuksellisia etuja.

Lisäksi liiton tarkoituksena on

 • edistää psykologien ammattitietouden ja -taidon kehittymistä
 • edistää psykologian sovelluksen yleisiä edellytyksiä sekä psykologian sovellutusten ja psykologisten palvelujen ja toimenpiteiden pätevyyttä
 • edistää psykologista tutkimusta maassamme
 • edistää psykologisen tiedon ja ammattitaidon käyttöä maamme yhteiskuntapolitiikassa, toimia psykologien psyykkisen ja fyysisen kunnon kohentamiseksi ja ylläpitämiseksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Liitto 

 1. hankkii tietoja psykologien ansiokehityksestä ja työolosuhteista sekä niihin vaikuttavista seikoista, 
 2. valvoo ja hoitaa sopimustoiminnassa psykologien palkkausta, virkaan tai toimeen ottamista, virka- tai työsuhdetta koskevia ja muita ammatillisia etuja, 
 3. tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja, 
 4. pitää yhteyttä lähialojen järjestöihin, ammatti- ja työmarkkinajärjestöihin sekä psykologisten palvelujen käyttäjiin ja palveluja tarjoavien laitoksiin, 
 5. ylläpitää kiinteää vuorovaikutusta jäsentensä kanssa ohjaten niiden toimintaa, 
 6. harjoittaa koulutus- ja tiedotus- ja julkaisutoimintaa, 
 7. valvoo liittovaltuuston hyväksymin ohjein ja sanktioin ammattietiikan ja hyvän psykologitavan noudattamista psykologien keskuudessa, 
 8. pitää yhteyttä korkeakouluihin, tutkimuslaitoksiin ja alan ulkomaisiin järjestöihin, 
 9. kiinnittää viranomaisten, päätöksentekijäin ja yleisön huomiota psykologisen tiedon käyttömahdollisuuksiin ja palvelusten tarjonnan ja jakelun vaikutuksiin sekä tekee tarvittaessa uudistus- ja korjausehdotuksia, 
 10. muilla vastaavanlaisilla tavoilla ryhtyy muihinkin psykologien etuja ja yhteisiä pyrkimyksiä edistäviin toimenpiteisiin. 


Vesa Nevalainen_Mauri Helenius_rajattu
Blogi

Miun sote

Vesa Nevalainen