Edunvalvonnan tasot

Edunvalvontaa toteutetaan valtakunnallisesti ja paikallisesti. Psykologiliitto on keskusjärjestö Akavan jäsen sekä lisäksi neuvottelujärjestöjen JUKO ja YTN jäsen Vakava ry:n kautta. Liitto hoitaa edunvalvontaa sekä itsenäisesti että keskusjärjestönsä Akavan ja neuvottelujärjestöjensä JUKOn ja YTN:n kautta.

Akava vastaa keskitetystä sopimustoiminnasta (esim. Raamisopimus, työllisyys- ja kasvusopimus) sekä jäsenjärjestöjensä yhteisestä yhteiskunnallisesta, sosiaali- ja koulutuspoliittisesta, vero- ja eläkepoliittisesta toiminnasta.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO hoitaa edustamiensa alojen virka- ja työehtosopimusneuvottelutoimintaa ja luottamusmiesjärjestelmää. JUKOn sopimusaloja, joilla työskentelee psykologeja, ovat mm. kunta, valtio, seurakunnat, yliopistot sekä Työterveyslaitos.

Ylemmät toimihenkilöt YTN:n sopimusaloja ovat teknologiateollisuus ja palvelualat.

Paikallisesta neuvottelutoiminnasta huolehtivat JUKOn ja YTN:n luottamusmiehet sekä virka- ja työehtosopimusjärjestelmän ulkopuolella olevissa yrityksissä akavalaisten/psykologien luottamusmiehet ja luottamusvaltuutetut.

Osa liiton jäsenistä työskentelee yksityisen sektorin työpaikoilla, joissa ei ole yleissitovaa työehtosopimusta. Näiden osalta liitto toimii tarvittaessa suoraan työpaikkatasolla.