Edunvalvontaa koskeva päätöksenteko ja toimintavastuut Psykologiliitossa

Psykologiliiton hallitus ja sen alaiset edunvalvontatyöryhmät tekevät Psykologiliiton jäsenten edunvalvontaa koskevat päätökset liiton toimiston valmistelun pohjalta.

Liiton puheenjohtaja, pääsihteeri ja kuntasektorin neuvottelupäällikkö hoitavat käytännön taloudellista edunvalvontaa ja siihen liittyvää jäsenneuvontaa.

Ammatillisesta edunvalvonnasta vastaa  liiton ammattiasioista vastaava psykologi, ja siihen liittyvää jäsenneuvontaa antaa ammattineuvonnan erikoispsykologi.

Liiton jäsenet saavat myös juridista neuvontaa. Liitto osallistuu luottamusmiesten kouluttamiseen ja tukee luottamusmiehiä mm. valtion sektorin kummijärjestelmän avulla.