Kansallinen terveysarkisto Kanta

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköistä käsittelyä koskevan lain mukaisesti terveydenhuollon toimintayksiköillä on velvollisuus liittyä valtakunnallisiin terveydenhuollon Kanta-palveluihin (Sähköinen lääkemääräys, Potilastiedon arkisto ja Omien tietojen katselu -palvelut).

Julkisen terveydenhuollon palveluntuottajat ovat liittyneet Kantaan 1. syyskuuta 2014 mennessä.

Yksityisen terveydenhuollon palveluntarjoajien tulee liittyä näiden tietojärjestelmäpalvelujen käyttäjäksi 31.12.2017 mennessä, jos sen potilasasiakirjojen pitkäaikaissäilytys toteutetaan sähköisesti.

Kansalliseen potilastiedon arkistoon liittyminen ja arkiston käyttöönotto on toinen vaihe kansallisten Kanta-palveluiden kokonaisuudessa.

Yhdenmukaista tietoa

Jotta terveydenhuollossa voidaan hyödyntää valtakunnallisessa Potilastiedon arkistossa olevia tietoja, on arkistoon tallennettavan tiedon oltava yhdenmukaista. Yhdenmukaisuuteen päästään tuottamalla yhteisesti sovittuja standardeja kirjaamisen rakenteelle, muun muassa potilaskertomuksen otsikoille ja näkymille.

Tiedon yhdenmukaisuus mahdollistaa tiedon sähköisen siirtymisen potilastietojärjestelmien ja Kanta-arkiston välillä sekä helpottaa oikean tiedon löytymistä ja saatavuutta sekä potilaalle, ammattilaiselle että organisaatiolle.  Tämä ei vähennä työntekijän mahdollisuuksia kirjoittaa tärkeiksi arvioimiansa tietoja asiakkaasta potilaskertomukseen. Kirjaamisen rakenteisuus mahdollistaa sen, että tärkeät tiedot löytyvät entistä paremmin sähköisestä potilaskertomuksesta sekä Potilastiedon arkistosta.


Jäsenalue

Jäsenalueelta löydät runsaasti tärkeää tietoa psykologien edunvalvonnasta ja ammattiasioista. Jäsenalueelle pääsevät vain liiton jäsenet.

Gå direkt till svenskspråkigt material och diskutera på svenska. Det finns också rådgivning på svenska.