Ajankohtaista Kanta-palveluista

Tälle sivulle päivitetään ajankohtaisia tietoa liittyen Kanta-palveluihin ja psykologin työhön. Sivusto on päivitetty 28.10.2017.

Ajankohtaista ammattilaisille THL:n nettisivuilla

Uutiskirjeet ammattilaisille THL:n nettisivuilla

Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla

Resepteistä 99 prosenttia on tallennettu sähköisenä Reseptikeskukseen ja ne ovat kansalaisten tarkasteltavissa Omakanta-palvelussa. THL:n lakisääteinen tehtävä on seurata sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttöönottoa ja käyttöä. THL raportoi tilanteesta valvojille viranomaisille. Katso lisätietoa tiedonhallinnasta täältä.

Tutustu Kanta-palvelun seurantatietoihin.

Kanta-palvelujen käsikirja terveydenhuollolle

Käsikirja on tarkoitettu terveydenhuollolle ja apteekeille oppaaksi Kanta-palvelujen käyttöön. Kirja yhdistää vanhat palvelukohtaiset käsikirjat ja kohdat on rakennettu niin, että ne sisältävät sekä reseptiin että Potilastiedon arkistoon liittyvät ohjeet ja materiaalit. 

Kanta-palvelujen käsikirja

Handbok om Kanta-tjänsterna

Sertifioidut järjestelmät

Sertifiointiprosessi on muuttunut ja sertifioitujen järjestelmien sijaan puhutaan vaatimuksenmukaisista tietojärjestelmistä.

Rekisteriä näistä tietojärjestelmistä ylläpitää Valvira. Rekisteristä ja tietojärjestelmistä voi tiedustella lisää osoitteesta astl-asiat@valvira.fi. Kelan tehtävänä on varmistaa, että tietojärjestelmä on Kanta yhteensopiva ja läpäissyt yhteistestauksen. Yhteistestauksen sivuilla ylläpidetään listaa näistä yhteistestauksen läpäisseistä tietojärjestelmistä.

Muita hyödyllisiä linkkejä:

Hyödynnä Kanta-palvelujen verkkokoulut liittymisvalmisteluissa: https://verkkokoulut.thl.fi/web/kanta

Lisätietoa yksityisen terveydenhuollon liittymisestä Kanta-palveluun: http://www.kanta.fi/fi/web/ammattilaisille/kanta-palvelujen-kasikirja-etusivu 

Tietoa liittymishakemuksen tekemisestä ja sopimusmalli pääliittyjän ja mukana  liittyvien välillä: http://www.kanta.fi/fi/web/ammattilaisille/asiakkaaksi-tuleminen 

Oman yrityksen tietojen tarkistaminen liittymishakemusta varten (Laita hakukenttään esim. Y-tunnus): http://91.202.112.142/codeserver/ 

Potilasasiakirjojen laatiminen ja käsittely Opas terveydenhuollolle (STM 2012): https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/72897/URN%3ANBN%3Afi-fe201504225719.pdf?sequence=1 

Terveydenhuollon rakenteisen kirjaamisen opas 1: https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/126020/URN_ISBN_978-952-302-479-3.pdf?sequence=1 

Psykologityön palvelutoimintojen luokitusopas: https://www.julkari.fi/handle/10024/75888 10024/75888 

Jäsenalue

Jäsenalueelta löydät runsaasti tärkeää tietoa psykologien edunvalvonnasta ja ammattiasioista. Jäsenalueelle pääsevät vain liiton jäsenet.

Gå direkt till svenskspråkigt material och diskutera på svenska. Det finns också rådgivning på svenska.