Lakisääteinen potilasvakuutus

Kaikilla psykologeilla, jotka toimivat yksityisinä ammatinharjoittajina terveydenhuollon alueella, tulee olla lakisääteinen potilasvakuutus.

Lisätietoja lakisääteisestä potilasvakuutuksesta (mm.  mitä vakuutus korvaa) saat Potilasvakuutuskeskuksen sivuilta.

Psykologiliitto on sopinut vahinkovakuutusyhtiö OP Vakuutuksen kanssa jäsenten potilasvakuutuksesta. Jäsenet eivät ole vakuutuksen piirissä automaattisesti, vaan vakuutukseen liitytään täyttämällä lomake ja lähettämällä se liiton toimistoon postitse tai sähköpostitse (skannattuna). 

Potilasvakuutuslomake

Vakuutukseen voi liittyä vain lomakkeen täyttämällä, ei siis puhelimitse. Jäsenalueelle päästäksesi tarvitset liiton jäsenkortissa olevan jäsennumeron.

Vakuutukseen voi liittyä ja siihen kuulua vain täyden jäsenmaksun maksava laillistettu jäsen (paitsi jos alennetun jäsenmaksun perusteena on perhevapaa). Vakuutus ei siten koske esimerkiksi liittoon kaksoisjärjestäytyneitä jäseniä, joiden edunvalvonnan hoitaa pääasiassa toinen liitto. Tähän vakuutukseen ei voi myöskään liittää  jäsenen omistamaa yritystä (avoin, kommandiitti tai osakeyhtiö).

Psykologiliiton potilasvakuutus astuu voimaan sen jälkeen, kun olet lähettänyt liiton toimistoon lomakkeen, jolla liityt mukaan vakuutukseen. Vakuutukseen liittämisestä ei lähetetä jäsenelle erillistä ilmoitusta tai vahvistusta, mutta voit itse tarkistaa vakuutuksen voimassaolon kotisivujen jäsenkanavan kautta.

Saat tarvittaessa todistuksen vakuutuksesta liiton toimistosta (p. 09-61229122). Saatat tarvita sitä muun muassa osallistuessasi hankintamenettelyyn.


Jos Sinulla on nyt voimassa oleva potilasvakuutus joko OP Vakuutuksessa tai jossain muussa vakuutusyhtiössä, voit antaa samalla lomakkeella Psykologiliitolle tehtäväksi hoitaa vanhan vakuutuksesi irtisanomisen.

Vakuutuksen lopettaminen on mahdollista vain siirtämällä se toiseen vakuutusyhtiöön tai lopettamalla palvelujen myynti.

Vakuutus kattaa vakuutuksen voimassaoloaikana tapahtuneet potilasvahingot myös siinä tapauksessa, että potilasvahinkoilmoitus tehdään sen jälkeen, kun vakuutus on palvelujen myynnin lopettamisen johdosta päättynyt esim. eläkkeelle siirtymisen vuoksi. 

Liiton hankkima vakuutus koskee vain osa-aikaisia tai kokopäiväisiä ammatinharjoittajia. Muut psykologit vakuuttaa työnantaja. Työnantajan tulee olla asiassa yhteydessä potilasvakuutuskeskukseen ja vakuutusyhtiöönsä.