Työttömyysturva

Opettajien Työttömyyskassa on avoinna ma–to klo 8.30–16, puhelinpalvelu klo 9–15. Toimisto on perjantaisin avoinna klo 12–16, ei puhelinpalvelua. 

Puhelinpalvelu: 09 2294 4100.

Työttömyyskassan jäsenyys

Psykologiliiton jäsenet ovat Opettajien Työttömyyskassan jäseniä lukuun ottamatta ammatinharjoittajia ja kaksoisjärjestäytyneitä. Työttömyyskassan jäsenyys ei tule automaattisesti, vaan jäsenyyttä pitää hakea. Jäsenyys edellyttää voimassa olevaa työsuhdetta.

Voit hakea jäsenyyttä esimerkiksi sähköpostilla ja täydentää hakemusta sen jälkeen lähettämällä jäsenyyshakemuslomakkeen liitteineen postitse Psykologiliiton toimistoon, Bulevardi 30 B 3, 00120 Helsinki.

Myös palkkatyössä olevat psykologian opiskelijat voivat päästä Opettajien työttömyyskassan jäseniksi.

Opiskelijan kassajäsenyyden ehtona on
- psykologian maisterin tutkinnon opinto-oikeus sekä
- työskentely psykologin ammattiin valmentavassa tai siihen rinnastettavassa palkkatyössä kassaan liittymisen ajankohtana.

Opiskelijoiden työttömyyskassajäsenyydestä antaa lisää tietoa liiton jäsensihteeri Tarja Koivuniemi.

Työttömyyskassan jäsenenä olet oikeutettu työttömyyskassan maksamiin etuuksiin, mikäli olet ollut työttömyyskassan jäsen vähintään 26 viikkoa ja olet jäsenenä ollessasi täyttänyt työssäoloehdon.

Työttömyyskassa maksaa työttömille jäsenilleen ansioon suhteutettua työttömyyspäivärahaa, jonka taso on noin puolet psykologien ansioista. Lisäksi korvauksen tasoon vaikuttaa huollettavien lasten määrä.

Pienemmillä ansiotuloilla korvaus on korkeampi

-  jos tulot olivat ennen työttömäksi jäämistä esimerkiksi noin 2600 euroa kuussa ja henkilöllä on kaksi lasta, korvaus on noin 1669  euroa kuussa, eli 64 prosenttia palkasta.
- jos tulot olivat noin 3200  euroa kuussa ja henkilöllä on kaksi lasta, korvaus on 1926  euroa kuussa eli 60 prosenttia palkasta.

Voit laskea päivärahan TYJ:n kotisivuilla.

Työttömyyskassan maksamaan korvaukseen eivät vaikuta  puolison tai avopuolison tulot, henkilön tai perheen omaisuus tai vuokra- tai muut pääomatulot.

Jos jäät työttömäksi

1. Ilmoittaudu henkilökohtaisesti työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon (ent. työvoimatoimisto) välittömästi työ- tai virkasuhteen tai päätoimisen opiskelun päätyttyä tai jos joudut lomautetuksi työ- tai virkasuhteesta. Jos haet erorahaa, ilmoittaudut työnhakijaksi kuuden viikon kuluessa irtisanomispäivästä.
2. Pidä työhakemuksesi voimassa viranomaisten ohjeitten mukaisesti.
3. Hae päivärahaa työttömyyskassalta. Hakulomakkeita saa työvoimatoimistoista. Muista hankkia hakemukseen kaikki tarvittavat liitteet, jottei hakemuksesi käsittely turhaan viivästyisi.
4. Huolehdi liiton jäsenmaksuista myös työttömyyden aikana. Jäsenmaksun suuruus on 8 euroa kuukaudessa.

Lisätietoa
Lisätietoa työttömyysturvaan liittyvistä asioista antavat työ- ja elinkeinotoimistot ja Opettajien Työttömyyskassa, puhelin 09 229 44100 (Pasilankatu 4 B, 00240 Helsinki). Tietoa psykologien työttömyysturvasta löydät myös Opettajien työttömyyskassan kotisivuilta