Vastuu- ja oikeusturvavakuutus

Psykologiliitolla on vakuutusyhtiö OP Vakuutuksen kanssa solmittu vastuu- ja oikeusturvavakuutus. Vakuutus koskee liiton palkansaajajäseniä, toiminimellä toimivia ammatinharjoittajia, joilla ei ole palkattua henkilökuntaa sekä työttömyyskassaan kuuluvia opiskelijoita. Vakuutukseen ei tarvitse erikseen liittyä.

Kaksoisjärjestäytyneet (jäsenet, jotka kuuluvat ensisijaisesti johonkin muuhun akavalaiseen liittoon, josta saavat edunvalvontansa) eivät kuulu tämän vakuutuksen piiriin. 

Myöskään jäsenen yritys (osakeyhtiö, kommandiittiyhtiö, avoin yhtiö) ei voi kuulua tämän vakuutuksen piiriin, vaan yhtiöllä pitää olla omat vakuutuksensa. 

Jos jäsen on työsuhteessa osittain omistamaansa yritykseen,  omistusosuus ei välttämättä estä oikeustarvavakuutuksen piiriin kuulumista. Turvan saaminen edellyttää kirjallista työsopimusta ja sitä, että vakuutusturvaa koskevan asian tulee kohdistua jäsenen omaan työsuhteeseen. Käytännössä tilanne on usein sellainen, että yhtiön osaomistaja ei ole  työsuhteessa ko. yritykseen, vaan toimii yrityksessä yrittäjäosakkaana erillisellä sopimuksella. Tällöin oikeusturvaa ei saa jäsenvakuutuksesta. Mitään ehdotonta omistuksellista rajaa ei ole, vaan ratkaisevaa on se, millä sopimuksella yhtiössä työskentelee.

Vastuuvakuutus antaa liiton jäsenille turvan työstä johtuvan vahingonkorvausvelvollisuuden varalta.
Vakuutusyhtiö selvittää, onko korvausvelvollisuutta olemassa ja jos, niin kuinka paljon. Niinikään vakuutusyhtiö hoitaa korvausasian vaatimat neuvottelut. Vakuutusyhtiö korvaa myös riita- asian aiheuttaman mahdollisen oikeudenkäynnin kulut. Vakuutuksessa on omavastuu.

Oikeusturvavakuutuksella puolestaan katetaan ne asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, joita jäsenelle on aiheutunut työhön liittyvästä riita- tai rikostapauksesta.
Oikeusturvavakuutus kattaa liiton jäsenen asianajo- ja oikeudenkäyntikulut jos hän joutuu työnsä vuoksi osalliseksi riita- tai rikosjuttuun.

Vakuutuksessa on omavastuu.

Jos olet vakuutustapahtuman sattuessa ollut liiton varsinainen jäsen alle kaksi vuotta, voit saada oikeusturvavakuutuksesta korvausta vain,  jos tapahtuman peruste on syntynyt jäsenyysaikana.

Saat tarvittaessa todistuksen oikeusturva- ja vastuuvakuutuksesta sähköpostilla liiton toimistosta  tai puhelimitse 09-61229122.  

Lataa vakuutusehdot täydellisenä PDF-tietostona tästä