Ajankohtaista

Tietoa yliopistojen järjestämistä psykoterapeuttikoulutuksista

Suomen Psykologiliitto ja yliopistoverkosto Psykonet ovat koonneet tiedot eri yliopistojen järjestämistä psykoterapeuttikoulutuksista, niiden hakukriteereistä, alkamisajankohdista ja koulutusmaksuista.

Psykoterapeuttikoulutusten järjestäjinä ovat toimineet vuoden 2012 alusta alkaen yliopistot, joiden vastuualueena on psykologia ja/tai psykiatria. Tämä perustuu valtioneuvoston asetukseen 1120/2010. Valtaosa opetuksesta hankitaan ulkopuolisina koulutuspalveluina eri kouluttajaorganisaatioilta.

Tiedot psykoterapeuttikoulutuksista löytyvät yliopistojen internet-sivustoilta:

Helsingin yliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Jyväskylän yliopisto

Oulun yliopisto

Tampereen yliopisto

Turun yliopisto

Åbo Akademin osalta tietoja täydennetään myöhemmin.