Työttömyyskassa

Myös liiton jäseninä olevat opiskelijat voivat tietyin ehdoin liittyä työttömyyskassan jäseniksi. Huomaa, että liittyminen tapahtuu Psykologiliiton kautta. Liiton työttömyyskassa on Opettajien Työttömyyskassa.

Päätoimisen opiskelun aikana et kuitenkaan vielä ole oikeutettu kassan maksamiin korvauksiin. Työttömyysturvalain mukaan oikeus työttömyykorvauksiin alkaa sen jälkeen, kun päätoiminen opiskelu on päättynyt.

Olet oikeutettu työttömyyskassan maksamiin etuuksiin
- mikäli olet ollut kassan jäsen opiskeluaikanasi vähintään 26 viikkoa
- olet kassan jäsenenä ollut työssä 26 viikkoa.

Laki 26 viikon työssäoloehdosta astui voimaan 1.1.2014.

Työttömyyskassa maksaa tilapäisestikin työttömille jäsenilleen ansioon suhteutettua työttömyyspäivärahaa, jonka taso on noin 50-60 prosenttia ansioista. Mitä matalammat ovat työttömyyttä edeltävät ansiot, sitä korkeampi on korvausprosentti. Lisäksi korvauksen tasoon vaikuttaa huollettavien lasten määrä.

Työttömyyskassan maksamaan työttömyyskorvaukseen eivät vaikuta henkilön tai perheen omaisuus, tai puolison tai avopuolison tulot.

Korvaustason voit laskea kätevästi esimerkiksi työttömyyskassojen yhteisjärjestön nettisivuilla olevan laskurin avulla: klikkaa tästä linkistä

Psykologit ja psykologian opiskelijat voivat saada ansiosidonnaisen työttömyysvakuutuksen kätevästi suoraan Psykologiliiton ja Opettajien työttömyyskassan kautta. Opettajien työttömyyskassa on yksi suurimmista koulutettujen työttömyyskassoista alalla, jossa työttömyys on suhteellisen vähäistä. Sen jäsenmaksut ovat varsin edullisia, mutta korvaustaso on työttömyysturvalain mukaisesti sama kuin muillakin työttömyyskassoilla.

Opiskelijan jäsenhakemus työttömyyskassaan löytyy tästä linkistä.

LISÄÄ TIETOA
Opettajien työttömyyskassan sivuilta ja tästä linkistä
Liiton jäsensihteeri Tarja Koivuniemi