Hyödyllisiä linkkejä

Alla olevaan linkkilistaan on koottu kotisivuosoitteita, joilta löytyy psykologeille kiinnostavaa tietoa. Mukana on myös ulkomaisia nettiosoitteita, joiden kautta saa tietoa muun muassa psykologian alan kansainvälisistä tapahtumista ja koulutuksista. Euroopan psykologiliittojen yhteisjärjestön EFPA:n sivuilta on linkit useimpien eurooppalaisten psykologiliittojen kotisivuille.

Psykologian alan linkkejä

Hogrefe Psykologien Kustannus Oy  Psykologiset testit, ammattikirjallisuus ja psykologian alan koulutusta

Psykologien osaamisverkosto

Psykonet   Psykologian yliopistoverkosto

Psykologien testilautakunta

Psykologian tieteellinen neuvottelukunta

Terhikki-rekisteri   Terveydenhuollon ammattihenkilörekisteri

Apurahoja


YLIOPISTOJEN PSYKOLOGIAN LAITOKSET

Helsingin yliopiston psykologian laitos

Joensuun yliopiston psykologian laitos

Jyväskylän yliopiston psykologian laitos

Tampereen yliopiston psykologian laitos

Turun yliopiston psykologian laitos

Psykologiska institutionen vid Åbo Akademi

TKK:n työpsykologian ja johtamisen laboratorio


PSYKOLOGILIITON YHTEISTYÖTAHOJA

Suomen psykologinen seura

Psykologian opiskelijat SPOL

Psykologien Sosiaalinen Vastuu

Suomen neuropsykologinen yhdistys

Työ- ja organisaatiopsykologit TOP ry

Psykologianopettajat PSOP

Akava

Akavan opiskelijasivut

Vakava


MUITA KOTIMAISIA ORGANISAATIOITA

Nyyti ry

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Sosiaali- ja terveysministeriö

Kilpailuasiat

Tietosuoja-asiat

Valvira


ULKOMAISIA LINKKEJÄ

Euroopan psykologiliittojen järjestö EFPA

Euroopan psykologian opiskelijajärjestö EFPSA

Euroopan psykologian opettajien liitto

Sveriges Psykologförbund

British Psychological Society

American Psychological Association APA

APA Monitor

Alan kansainvälisiä tieteellisiä julkaisuja