Mielenterveyden hoito on kannattava investointi

Suomen Psykologiliitto ja Mielenterveyspooli esittivät vuonna 2006 STAKESille terveystaloustieteellisen selvityksen laatimista mielenterveyden hoidon ja toisaalta hoitamatta jättämisen kustannuksista.


STAKESin terveystaloustiedettä edustavat asiantuntijat olivat sitä mieltä, että tällaisen selvityksen laatiminen olisi erittäin tarpeellista ja hyödyllistä. Selvityksen avulla voitaisiin arvioida mielenterveyden hoitoon tehtävien investointien kannattavuus kansantalouden ja kansanterveyden kannalta.

STAKESin ja Mielenterveyspoolin edustajat sopivat, että selvityksen laatimisen mahdollisuudet, resurssit ja mahdollinen aikataulu kartoitetaan.

Allaolevassa liitteessä on Psykologiliitossa laadittu ehdotus selvityksestä, sekä eräitä esimerkkejä taloudellisista vertailuista. Niillä on mahdollista osoittaa mielenterveyden hoidon ja psykologien tekemän työn taloudellinen kannattavuus.

Alla on myös psykoterapian ja avohoidon edullisuutta kuvaava Powerpoint -esitys.

Liitteissä olevia tietoja saa vapaasti käyttää keskustelussa psykologien tekemän työn ja psykoterapian hyödyllisyydestä. Liitteiden tiedot eivät ole enää vuonna 2015 euromääräisesti ajan tasalla, mutta niissä esitetty perusargumentaatio mielenterveyden hoidon kannattavuudesta on edelleen ajankohtainen ja pätevä.


Mielenterveyden hoito on kannattava investointi (doc) (39 KB)
Psykoterapia ja avohoito on edullista (ppt) (91 KB)