Mitä tiedät auttajastasi?

Psykologiliitto on tehnyt esitteen terveydenhuollon ammattinimikkeistä. Liitto haluaa lisätä sekä kuluttajien että ammattilaisten tietoisuutta siitä, mitä tarkoittaa, että joku on ammattihenkilö, ja kannustaa asiakkaitaan tarkistamaan auttajansa pätevyyden. Uskottavankin kuuloinen titteli, kuten yksilö- tai keskusteluterapeutti, voi olla harhaanjohtava. Liiton kanta on, että vaihtoehto- ja uskomushoidot sekä epäpätevät toimijat on saatava lainsäädännön ja viranomaisvalvonnan piiriin.

Esitteen voi tulostaa pdf:nä tästä.