Psykologien yhteistyöjärjestö Pyry ry

Pyry on yhteistyöjärjestö, jonka tarkoituksena on edistää psykologisen tiedon tuottamista ja käyttöä sekä tämän tiedon välitystä yhteiskunnassa. Pyry toimii myös psykologian järjestöjen yhteistyöelimenä. Pyryn jäseniä ovat Suomen Psykologiliitto ry, Suomen Psykologinen Seura ry ja Suomen Psykologian Opiskelijain Liitto ry. 

Pyry voi osallistua kansainvälisten ja kansallisten kongressien, symposiumien ja muiden koulutustilaisuuksien järjestämiseen. Se voi myös myöntää apurahoja, jotka on tarkoitettu ulkomaille suuntautuviin kongressi- ja opintomatkoihin. Lisäksi Pyry edistää jäsenyhdistystensä ja niiden jäsenten yhteenkuuluvuutta, järjestää kokouksia ja muita yhteisiä tilaisuuksia sekä harjoittaa tiedotus-, julkaisu- ja kustannustoimintaa.

Pyryn jäseniä voivat olla valtakunnalliset psykologian alan rekisteröidyt yhdistykset. Sen toimielimet ovat järjestön kokous ja hallitus. 

Hallitukseen kuuluvat kaudella 2018–2019 puheenjohtaja Annarilla Ahtola, varapuheenjohtaja Jari Lipsanen sekä jäsenet Jarkko Hautamäki ja Otso Lensu. Pyryn sihteerinä toimii Psykologiliiton ammattineuvonnan erikoispsykologi.

 Pyryn säännöt 

 Pyryn matka-apurahat haettavissa

Psykologien yhteistyöjärjestö Pyry myöntää psykologeille, psykologian opiskelijoille ja tutkijoille kongressiapurahoja käytettäväksi vuonna 2019. Haku on voimassa 28.2.2019 asti.

Apurahat on tarkoitettu ulkomaille suuntautuviin kongressi- ja opintomatkoihin. Kunkin apurahan suuruus on enintään 500 euroa, ja niitä voidaan myöntää enintään 20 henkilölle.

Hakemus tehdään alla olevalla lomakkeella. Hakemuksessa tulee olla tarkka selvitys apurahan käyttötarkoituksesta ja matkan kokonaisrahoituksesta. Hakemuksia arvioitaessa kiinnitetään huomiota matkan hyödyllisyyteen hakijan työn, kehittämishankkeen tai tutkimuksen kannalta ja sen hyödynnettävyyteen psykologisen työn kehittämisen kannalta.

Apurahaa voivat hakea myös perustutkintoa suorittavat opiskelijat, mutta apurahaa ei myönnetä työharjoittelumatkoihin eikä kansainväliseen opiskelijavaihtoon liittyviin matkoihin.

Hakemuslomakkeet tulee toimittaa viimeistään 28. helmikuuta klo 16.00 mennessä sähköpostin liitetiedostona mieluiten pdf-muodossa osoitteella pyryapuraha@psyli.fi.  Hakemukseen ei liitetä muita asiakirjoja. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon. 

Apurahahakemuslomake