Liiton ja jäsenyhdistysten säännöt

Psykologiliitosssa on 18 jäsenyhdistystä. Yksittäiset henkilöt kuuluvat liittoon jäsenyhdistysten kautta. Jäsenyydestä ja jäseneksi liittymisestä on lisää tietoa näiden sivujen kohdassa jäsenyys.

Liiton korkein päättävä elin on liittovaltuusto, joka kokoontuu kahdesti vuodessa. Kaikilla jäsenyhdistyksillä on edustus liittovaltuustossa. Liiton toimintaa johtaa valtuuston päättämien suuntaviivojen mukaan liiton hallitus.

Alla ovat Psykologiliiton ja sen jäsenyhdistysten säännöt.

Psykologiliiton säännöt
Psykologiyhdistysten mallisäännöt (ennakkotarkastettu 7.4.2015)