Ohjeistukset

Tällä sivulla esitetään Testilautakunnan tekemiä päätöksiä. Testilautakunta on Suomen Psykologiliitto ry:n ja Suomen Psykologinen Seura ry:n nimeämä asiantuntijaelin, jonka päätökset eivät sellaisenaan ole sitovia määräyksiä. Päätösten noudattaminen on psykologien hyvän ammattikäytännön mukaista.

Kognitiivisten testien sanalliset luokitukset (pdf)

Monikulttuurisuus ja psykologinen arviointi (pdf)

Projektiivisten menetelmien käyttökelpoisuudesta (pdf)

Psykologisen testin käyttökelpoisuuden arviointi (pdf)

Tekijänoikeusohje psykologeille (pdf)

Testien laatuluokitus ja käyttäjävaatimukset (pdf)

Tietokoneavusteinen psykologinen tutkimus (pdf)