Ohjeistukset

Tällä sivulla esitetään Testilautakunnan tekemiä päätöksiä. Testilautakunta on Suomen Psykologiliitto ry:n ja Suomen Psykologinen Seura ry:n nimeämä asiantuntijaelin, jonka päätökset eivät sellaisenaan ole sitovia määräyksiä. Päätösten noudattaminen on psykologien hyvän ammattikäytännön mukaista.

Kognitiivisten testien sanalliset luokitukset (pdf)

Monikulttuurisuus ja psykologinen arviointi (pdf)

  • Monikulttuurisuus ja lasten psykologinen arviointi (pdf)

  • Monikulttuurisuus ja työpsykologinen henkilöarviointi
    (pdf)

  • Lähteitä ja linkkejä monikulttuurisuudesta (pdf)


Projektiivisten menetelmien käyttökelpoisuudesta (pdf)

Psykologisen testin käyttökelpoisuuden arviointi (pdf)

Tekijänoikeusohje psykologeille (pdf)

Testien laatuluokitus ja käyttäjävaatimukset (pdf)

Tietokoneavusteinen psykologinen tutkimus (pdf)