Psykologian tieteellinen neuvottelukunta

Psykologian tieteellinen neuvottelukunta on Suomen Psykologiliiton ja Suomen Psykologisen Seuran yhteinen asiantuntijaelin, jonka tavoitteena on koota tietoa psykologisten palveluiden ja työmenetelmien pätevyydestä, tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta.

Suomi on ollut Euroopassa ensimmäisten maiden joukossa linjaamassa näkemystä siitä, että koko terveydenhuollon tulisi perustua näyttöön. Psykologian tieteellinen neuvottelukunta perustettiin vuonna 2007 kokoamaan tällaista tietoa psykologian osalta. Koottujen tietojen pohjalta neuvottelukunta muotoilee suosituksia psykologian eri sovellusaloilla käytettävistä työmenetelmistä. Suositukset on tarkoitettu sekä psykologien ammattikunnalle että asiakkaille ja viranomaisillekin.

Psykologian tieteelliseen neuvottelukuntaan kuuluu psykologian eri sovellusalojen professoreita ja tutkijoita. Neuvottelukunnan kokouksiin osallistuu myös Psykologiliiton ja Psykologisen Seuran edustajia sekä kulloinkin käsiteltävän psykologian sovellusalan asiantuntijoita. Lisäksi Psykologiliitto on palkannut neuvottelukunnalle osa-aikaisen sihteerin.

Tieteellisen neuvottelukunnan ohjesääntö

Toimintaan osallistuvat henkilöt

wahlström jarlPuheenjohtaja
Jarl Wahlström
, PsT
Professori, vaativan erityistason perheterapeutti, Jyväskylän yliopisto
jarl.wahlstrom@psyka.jyu.fi
Hanna-KiiskiMaki-kuvaaja-Pasi-Leino-128pxSihteeri
Hanna Kiiski-Mäki
, PsT
Ammattineuvonnan erikoispsykologi, Psykologiliitto
hanna.kiiski-maki@psyli.fi

Anna-Mari Aalto
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
anna-mari.aalto@thl.fiJarkko Hautamäki Kuva Markku VerkasaloJarkko Hautamäki, PsT
Professori (erityispedagogiikka)
Koultuksen arviointikeskus, Helsingin yliopisto, Suomen psykologinen seura (puheenjohtaja)
jarkko.hautamaki@helsinki.fi
Laura HokkanenLaura Hokkanen
Professori, neuropsykologia, Psykonetin johtaja, Helsingin yliopisto
laura.hokkanen@helsinki.fi

Taina Hintsa
taina.hintsa@uef.fi 
Juha Holma
juha.holma@psyka.jyu.fi
Ulla Kinnunen
ulla.kinnunen@uta.fi Marja Laasonen, PsT
Professori, kehitys- ja kasvatuspsykologian / lasten- ja nuorten erikoispsykologikoulutus, Turun yliopisto
marja.laasonen@utu.fi

Erja Poutiainen rajattuErja Poutiainen, FT
Kliinisen neuropsykologian dosentti, tutkimusjohtaja, Kuntoutussäätiö erja.poutiainen@helsinki.fi


Annamari Tuulio HenrikssonAnnamari Tuulio-Henriksson, FT
Dosentti, Johtava tutkija, Kela
annamari.tuulio-henriksson@kela.fi