Julkaisuja

Suositukset

Psykologityö lapsiperheen eroprosessi- ja tuomioistuintyöskentelyssä – suositus hyviksi käytännöiksi  (pdf)

Psykologityö lapsiperheen eroprosessi- ja tuomioistuintyöskentelyssä, taustamateriaali   (pdf)

Koulupsykologien konsultoivaa työtä koskeva suositus valmistui lokakuussa 2013.

Suositus Konsultoiva koulupsykologityö suositus 14.10.2013 (pdf) (237.7 KB)

Näyttökatsaus Konsultoiva koulupsykologityö näyttökatsaus (pdf) (198.5 KB)

Nykytilanteen kuvaus Konsultoiva koulupsykologityö nykytilanteen kuvaus (pdf) (237.9 KB)

Aikuisten neuropsykologiseen kuntoutukseen liittyvä suositus taustamateriaaleineen julkaistiin Psykologia-lehdessä 3/2012 (PDF-tiedosto).

Nukari Johanna, Poutiainen Erja, Taina Nybo, Päivi Hämäläinen & Hely Kalska: Neuropsykologisen kuntoutuksen vaikuttavuus (PDF-tiedosto), Psykologia 3/2012.

Kriisi- ja traumapsykologian sovellusalaan liittyvä suositus psykologisesta työstä akuuteissa kriiseissä taustamateriaaleineen (PDF-tiedosto) julkaistiin Psykologia-lehdessä 1/2010 sekä Psykologi-lehden liitteenä kesäkuussa 2010.


Muut kirjoitukset

Mari-Pauliina Vainikaisen kirjoitus näyttöön perustuvan psykologian syntyvaiheista Psykologia-lehdessä 1/2009 (PDF-tiedosto).

Seminaari lasten sosio-emotionaalisesta kehityksestä 

Psykologiliitto järjesti 25.9.2017  Jyväskylässä seminaarin lasten sosioemotionaalisesta kehityksestä. Tilaisuudessa julkaistiin Tieteellisen neuvottelukunnan suositus Lasten sosioemotionaalisen kehityksen tutkiminen psykologin työssä, joka löytyy Tieteellisen neuvottelukunnan pääotsikon alta.

Suosituksen laatimisen pohjana Tieteellinen neuvottelukunta järjesti 30.1.2013 Helsingissä seminaarin, jonka tarkoituksena oli koota tutkijoiden ja käytännön työntekijöiden näkemyksiä lasten sosiaalisen ja tunne-elämän kehityksen ja sen ongelmien psykologisen arvioinnin tietoperustasta ja käytännöistä. Esitykset löytyvät jäsenalueelta.