Psykoterapia

Tietoa psykoterapeuttirekisteristä

Tämä palvelu on tehty auttamaan kaikkia, jotka etsivät itselleen koulutettua, rekisteröityä psykoterapeuttia. Luettelossa olevat psykoterapeutit ovat Psykologiliiton jäseniä ja peruskoulutukseltaan psykologeja. Psykologin koulutuksen lisäksi heillä on myös psykoterapiakoulutus.

Psykoterapiakoulutus suoritetaan yleensä työn ohessa, ja se kestää 3–6 vuotta.
  • Vaativan erityistason koulutus kestää kuusi vuotta.
  • Ylemmän erityistason koulutus kestää neljä vuotta.
  • Erityistason koulutus kestää kolme vuotta.

Kaikilla psykologeilla on vähintään maisteritasoinen yliopistotutkinto. Monilla rekisterissä olevilla voi olla psykoterapiakoulutuksen lisäksi myös psykologian tohtorin (PsT) tai lisensiaatin (PsL) tutkinto.

Rekisteröity psykoterapeutti

Vain Valviran rekisteröimä henkilö voi käyttää psykoterapeutin nimikettä. Tässä palvelussa mukana olevat psykoterapeutit ovat Valviran rekisteröimiä.

Luettelossa olevien psykoterapeuttien antama hoito voidaan myös korvata Kelan psykoterapiakuntoutuksena. Varmista hoidon Kela-korvattavuus kuitenkin aina suoraan psykoterapeutilta.

Psykologi psykoterapiakoulutuksessa

Lisäksi luettelosta löytyy psykologeja, jotka ovat parhaillaan psykoterapiakoulutuksessa. Myös he tarjoavat palveluita ja heihin voi ottaa yhteyttä. Heidän kohdallaan luettelossa on merkintä "Koulutuksessa".

Psykoterapiakoulutuksessa olevan psykologin antamasta hoidosta ei voi saada Kelan tms. kuntoutustukea, mutta koulutettavien taksat ovat lähtökohtaisesti alemmat kuin psykoterapeutti-nimikkeellä työskentelevien. Terveydenhuollon ammattihenkilöinä psykoterapiakoulutuksessa olevien psykologien työtä ohjaavat ja säätelevät samat lait ja periaatteet kuin valmiiden psykoterapeuttien työtä.

Psykoterapiasopimus

Psykologiliitto suosittelee, että psykoterapeutin ja asiakkaan välillä tehdään psykoterapiasopimus ennen psykoterapian aloittamista. Sopimus kannattaa lukea huolella ennen psykoterapian aloittamista. Lataa suositus koneellesi word-tiedostona tästä linkistä.