Kuvituskuva-Julkinen-Tietoapsykologeista-Erik-Solin

Tietoa psykologeista

Työikäisiä laillistettuja psykologeja on Suomessa kaikkiaan noin 6 200. Heistä parhaillaan ammatissa toimivia on noin 5 000. Joka vuosi valmistuu noin 220 uutta psykologia kuudesta eri yliopistosta.

Merkittävä osa psykologeista työskentelee julkisen sektorin palveluksessa: esimerkiksi sairaanhoitopiireissä, terveyskeskuksissa, mielenterveystoimistoissa, sairaaloissa, kasvatus- ja perheneuvonnassa, kouluissa ja oppilaitoksissa, lastensuojelussa, vammaishuollossa sekä työ- ja elinkeinotoimistoissa.

Yhä useampi psykologi on työssä yksityissektorilla palkansaajana tai itsenäisenä ammatinharjoittajana tai yrittäjänä. Yksityissektorilla psykologit toimivat esimerkiksi työterveyshuollossa, terveyspalveluyrityksissä, kuntoutuslaitoksissa, tutkimus- ja kehittämisyksiköissä, psykoterapeutteina, neuropsykologeina sekä henkilöstötehtävissä konsultteina tai henkilöstöpäällikköinä.  Yliopistoissa psykologit toimivat professoreina, lehtoreina, tutkijoina ja opintopsykologeina.

Uusia psykologian sovellusalueita ovat esimerkiksi ympäristöpsykologia, liikennepsykologia, oikeuspsykologia, käytettävyystutkimus ja urheilupsykologia.

Psykologien työllisyystilanne on yleensä hyvä. Kunnissa ja kuntayhtymissä oli jokin aika sitten tehdyn selvityksen mukaan täyttämättä runsaat 100 psykologin vakanssia.


Vesa Nevalainen_Mauri Helenius_rajattu
Blogi

Miun sote

Vesa Nevalainen