Apurahoja

Pyry:n matka-apurahat haettavana

Psykologien yhteistyöjärjestö Pyry myöntää psykologeille, psykologian opiskelijoille ja tutkijoille kongressiapurahoja käytettäväksi vuonna 2016.

Apurahat on tarkoitettu ulkomaille suuntautuviin kongressi- ja opintomatkoihin. Kunkin apurahan suuruus on enintään 500 euroa, ja niitä voidaan myöntää enintään 20 henkilölle.

Vapaamuotoisessa hakemuksessa tulee olla tarkka selvitys apurahan käyttötarkoituksesta ja matkan kokonaisrahoituksesta. Hakemuksia arvioitaessa kiinnitetään huomiota matkan hyödyllisyyteen hakijan työn, kehittämishankkeen tai tutkimuksen kannalta ja sen hyödynnettävyyteen psykologisen työn kehittämisen kannalta.

Apurahaa voivat hakea myös perustutkintoa suorittavat opiskelijat, mutta apurahaa ei myönnetä työharjoittelumatkoihin eikä kansainväliseen opiskelijavaihtoon liittyviin matkoihin.

Hakemukset on toimitettava 29. helmikuuta mennessä osoitteella PYRY/co Psykologiliitto, Bulevardi 30 B 3, 00120 Helsinki. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon.