EuroPsy-pätevyyden saaneista nettirekisteri

EuroPsy-pätevyyden saneet psykologit kirjataan Euroopan psykologirekisteriin. Rekisteri on internetissä EuroPsy-nettisivuilla ja se on avoimesti nähtävissä: http://www.europsy-efpa.eu/

Rekisterin sisällä erotellaan kolme laajempaa ammatillista kontekstia:
• terveydenhuolto ja kliininen psykologia,
• koulutussektori ja kasvatuspsykologia sekä
• työ- ja organisaatiopsykologia.

Psykoterapian erikoisalan EuroPsy -pätevyyksien (EuroPsy Specialist Certificate in Psychotherapy) myöntäminen käynnistyi Suomessa joulukuussa 2013.  Pätevyys muodostuu Suomessa EuroPsy -pätevyydestä ja Valviran vaativan erityistason (VET) koulutuksen perusteella myöntämästä psykoterapeutti-nimikkeen käyttöoikeudesta tai sitä vastaavasta koulutuksesta.

Työ- ja organisaatiopsykologian erikoisalan EuroPsy -pätevyyksien myöntäminen on valmisteilla.  Työ- ja organisaatiopsykologian erikoispätevyyksien myöntäminen alkanee vuonna 2018.