Näin haet EuroPsy-pätevyyttä

EuroPsy-pätevyyttä voit hakea alla olevilla sähköisillä lomakkeilla:

EuroPsy-hakemus

EuroPsy-uusimishakemus

EuroPsy-pätevyyttä haetaan Psykologiliiton alaisuudessa toimivalta kansalliselta EuroPsy-pätevyyslautakunnalta. Hakemusten käsittelyaika on kolme kuukautta.

EuroPsy -peruspätevyyshakemuksen käsittelymaksu on 100 euroa Suomen Psykologiliiton jäseniltä ja 200 euroa liittoon kuulumattomilta.  Erikoispätevyyshakemuksen käsittelymaksu on tämän lisäksi 100 euroa liiton jäseniltä ja 200 euroa muilta. Maksu kattaa kansallisen ja Euroopan tasolla tapahtuvan hakemuksen arvioinnin ja käsittelyn kulut. EuroPsy -peruspätevyyttä ja mahdollista erikoispätevyyttä tulee hakea erikseen.  

Hyväksytyt pätevyydet merkitään kansainväliseen EuroPsy -rekisteriin http://www.europsy-efpa.eu/

Ammattieettiset säännöt tunnettava

Ammattieettistä sitoumusta varten sinun tulee tuntea EFPAn ja Pohjoismaisten psykologien ammattieettiset periaatteet ja säännöt.

EFPAn ammattieettiset periaatteet löytyvät tästä linkistä.

Pohjoismaisten psykologiliittojen ammattieettiset periaatteet löytyvät  täältä.

EUROPSY-PÄTEVYYDEN UUSIMINEN

EuroPsy -pätevyys tulee uusia seitsemän vuoden välein. Pätevyystodistuksen uusimiseen vaaditaan osoitus jatkuvasta ammatillisesta kehityksestä ja pätevyydestä jatkaa ammattitoimintaa.

EuroPsy -pätevyys tulee uusia seitsemän vuoden välein. Pätevyystodistuksen uusimiseen vaaditaan osoitus jatkuvasta ammatillisesta kehityksestä ja pätevyydestä jatkaa ammattitoimintaa.

Tarkemmat ohjeistukset ammatillisen kehityksen sisällöistä ja raportoinnista löydät täältä.

Psykoterapian erikoispätevyys

Psykoterapian EuroPsy-erikoispätevyyttä voit hakea alla olevalla paperisella lomakkeella.

Lomake lähetetään Psykologiliittoon (Suomen Psykologiliitto ry, EuroPsy, Bulevardi 30 B 3, 00120 Helsinki).

Psykoterapian EuroPsy -erikoispätevyyshakulomake

Psykoterapian EuroPsy-erikoispätevyyttä haetaan Psykologiliiton alaisuudessa toimivalta kansalliselta Psykoterapian EuroPsy-erikoispätevyyslautakunnalta. Hakemusten käsittelyaika on kolme kuukautta.

EuroPsy -peruspätevyyshakemuksen käsittelymaksu on 100 euroa Suomen Psykologiliiton jäseniltä ja 200 euroa liittoon kuulumattomilta.  Erikoispätevyyshakemuksen käsittelymaksu on tämän lisäksi 100 euroa liiton jäseniltä ja 200 euroa muilta. Maksu kattaa kansallisen ja Euroopan tasolla tapahtuvan hakemuksen arvioinnin ja käsittelyn kulut. EuroPsy -peruspätevyyttä ja mahdollista erikoispätevyyttä tulee hakea erikseen.  

Hyväksytyt pätevyydet merkitään kansainväliseen EuroPsy -rekisteriin http://www.europsy-efpa.eu/