Kuka voi saada EuroPsy-pätevyyden?

EuroPsy-pätevyyttä ja sen uusimista haetaan näillä sivuilla julkaistavilla lomakkeilla.

EuroPsy-säädökset ja pätevyysvaatimukset löydät suomeksi täältä ja englanniksi tästä linkistä

Suomessa laillistetun psykologin pätevyysvaatimukset ovat erittäin lähellä EuroPsy -tasoa. Psykologin koulutuksen (PsM) lisäksi ohjattua käytännön työkokemusta tarvitaan  yhteensä vähintään yksi vuosi. Tutkintoon sisältyvä ohjattu psykologiharjoittelu lasketaan mukaan vuoden ohjattuun työkokemukseen.

EuroPsy -pätevyydessä erotetaan kolme pääkontekstia: 

1) terveydenhuolto ja kliininen työ 2) koulutus ja kasvatus, 3) työ ja organisaatiot.

Terveydenhuollon ja kliinisen työn kontekstiin sisältyvät terveyskeskuspsykologin työ, psykiatristen sairaaloiden ja poliklinikoiden sekä mielenterveystoimistojen psykologien työ, mutta myös työterveyspsykologin tai kasvatus- ja perheneuvolapsykologin työ silloin, kun se on kliinisesti ja/tai psykoterapeuttisesti suuntautunutta. Samaan kontekstiin kuuluvat myös yleissairaalapsykologinen työ ja neuropsykologinen työ.

Koulutus- ja kasvatuskontekstiin sisältyvät koulupsykologin, kasvatus- ja perheneuvolapsykologin sekä varhaiskasvatuksen psykologin työt. Se kattaa myös opintopsykologien ja muiden oppilaitoksissa toimivien psykologien työn. 

Työ- ja organisaatiopsykologian kontekstissa työskentelevät TE-toimistojen psykologit, työ- ja organisaatiopsykologit, psykologikonsultit jne. 

• Laillistettu psykologi toimittaa pätevyyslautakunnalle hakemuksen ja ammattieettisen sitoumuksen lisäksi todistuksen vähintään yhden vuoden ohjatusta psykologiharjoittelusta ja/tai työkokemuksesta.

Pätevyys uusittava säännöllisesti

EuroPsy -pätevyys tulee uusia seitsemän vuoden välein. Pätevyystodistuksen uusimiseen vaaditaan osoitus jatkuvasta ammatillisesta kehityksestä ja pätevyydestä jatkaa ammattitoimintaa.

Psykoterapian EuroPsy -erikoispätevyys

EuroPsy-erikoispätevyyksien myöntäminen psykoterapian erikoisalalla (EuroPsy Specialist Certificate in Psychoterapy) on aloitettu joulukuussa 2013.

Psykoterapian EuroPsy -erikoispätevyysvaatimukset löydät suomeksi tästä ja englanniksi tästä.

Psykoterapian EuroPsy-erikoispätevyyden saamiseksi Suomessa psykologilla tulee olla

• Valviran myöntämä laillistetun psykologin pätevyys ja lisäksi
• Psykoterapeutin nimikkeen käyttöoikeus vaativan erityistason (VET) koulutuksen perusteella tai psykoterapeutti-nimikkeen käyttöoikeus ja muu EFPAn vaatimukset määrällisesti ja laadullisesti täyttävä koulutuskokonaisuus. 

Työ- ja organisaatiopsykologian EuroPsy -erikoispätevyys

EuroPsy -erikoispätevyyksien pilotointi työ- ja organisaatiopsykologian erikoisalalla (EuroPsy Specialist Certificate in Work and Organizational Psychology) on käynnissä.  Erikoispätevyyksien myöntäminen Suomessa tällä erikoisalalla käynnistyy vuonna 2018.