Mitä hyötyä EuroPsy-järjestelmästä on?

Tärkeimmät syyt EuroPsy-järjestelmän kehittämiselle olivat

• psykologien koulutuksen ja työn korkean laadun varmistaminen
• asiakasturvallisuuden takaaminen
• psykologien liikkuvuuden helpottaminen Euroopan sisällä.

Laillistetut psykologit saavat ’laatutakuumerkin’ tai laatustandardin, joka tarvittaessa helpottaa toisessa maassa työskentelyä.

Työnantajat saavat yleiseurooppalaisen laatustandardin ja selkeän tavan tulkita psykologin pätevyyttä ja vertailla eri maiden pätevyysvaatimuksia.

Asiakkaat saavat rekisteristä tiedon pätevistä EuroPsy -psykologeista. Tämä varmistaa palveluiden standardit ja laadun ja suojaa siten asiakkaan oikeuksia.

Opiskelijat saavat rekisteristä tiedon siitä teoreettisen ja käytännöllisen pätevyyden tasosta, joka Euroopassa vaaditaan psykologin ammatissa toimimiseen.