Ajankohtaista Kanta-palveluista

Tälle sivulle päivitetään ajankohtaisia tietoa liittyen Kanta-palveluihin ja psykologin työhön. Päivitetty 5.10.2017.

Kanta-järjestelmään liittyminen koskee tässä vaiheessa terveydenhuollon palvelunantajia, jotka arkistoivat potilasasiakirjansa sähköisesti. Eli kaikkien heidän tulee hankkia Kanta-yhteensopiva järjestelmä 31.12.2017 mennessä riippumatta siitä mikä sähköinen järjestelmä nyt on ollut käytössä. Kuitenkaan esimerkiksi wordilla tietokoneelle kirjaaminen tai asiakastietojen tallentaminen (yhteystiedot, laskutus yms.) ei ole potilastietojen sähköistä arkistointia, eli tällöin ei lakisääteistä liittymisvelvollisuutta vielä ole. 

Ajankohtaista ammattilaisille THL:n nettisivuilla

Uutiskirjeet ammattilaisille THL:n nettisivuilla

Kanta-palvelujen käsikirja terveydenhuollolle

Kanta-palvelujen käsikirjan tarkoituksena on tukea ja ohjata kaikkien Kanta-palvelujen käytössä.

Pääosa käsikirjan sisällöstä on sitovia lakiin, asetuksiin ja viranomaismääräyksiin perustuvia ohjeita. Lisäksi käsikirjassa on käyttöönottoprojektin hallintaa ja käytännön toteutusta ohjaavia ja helpottavia suosituksia ja malleja. Tutustuminen ensin käsikirjojen yleistasoisiin ohjeisiin ja kuvauksiin (esim. valmisteleviin tehtäviin) helpottaa kokonaisuuden hahmottamista ja yksityiskohtaisten ohjeiden omaksumista.

Käsikirja on julkaistu sekä suomeksi että ruotsiksi. Osa sisällöistä on saatavilla vain suomeksi. Asiasta voi halutessaan tiedustella tarkemmin sisällön tuottajalta.

Kanta-palvelujen käsikirja

Handbok om Kanta-tjänsterna

Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla

Resepteistä 99 prosenttia on tallennettu sähköisenä Reseptikeskukseen ja ne ovat kansalaisten tarkasteltavissa Omakanta-palvelussa. THL:n lakisääteinen tehtävä on seurata sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttöönottoa ja käyttöä. THL raportoi tilanteesta valvojille viranomaisille. Katso lisätietoa tiedonhallinnasta täältä.

Tutustu Kanta-palvelun seurantatietoihin.

Muita hyödyllisiä linkkejä

Tukea tiedonhallintaan

Lisätietoa yksityisen terveydenhuollon liittymisestä Kanta-palveluun

Tietoa liittymishakemuksen tekemisestä ja sopimusmalli pääliittyjän ja mukana  liittyvien välillä

Potilasasiakirjojen laatiminen Potilasasiakirjojen laatiminen ja käsittely, opas terveydenhuollolle (STM 2012)