Psykologien laillistaminen

Psykologin ammatissa voi toimia vain laillistettu ammattihenkilö. Kun valmistut psykologian maisteriksi, sinun tulee anoa oikeutta harjoittaa psykologin ammattia. Ammatinharjoittamisoikeuden myöntää  Sosiaali ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira.

Anomus tehdään tarkoitusta varten painetulla lomakkeella. Lomakkeen voi ladata PDF-tiedostona tästä

Anomukseen tulee liittää

1. Virallisesti oikeaksi todistettu kopio yliopiston tutkintotodistuksesta (julkisen notaarin, henkikirjoittajan tai poliisiviranomaisen oikeaksi todistama jäljennös)
2. Virkatodistus
3. Jos aiot toimia itsenäisenä ammatinharjoittajana, sinun tulee selvittää myös ammatinharjoittamisen laatu, alkamisajankohta sekä vastaanoton osoite- ja muut tiedot.

Anomus lähetetään osoitteella:  Valvira, PL 210, 00531 Helsinki.
Laillistaminen kestää normaalisti muutaman viikon. Laillistamisesta tulee postitse todistus, jonka lunastaminen maksaa.

Kun sinut on laillistettu, voit käyttää nimesi yhteydessä nimikettä laillistettu psykologi. Älä käytä lyhennettä LP, koska se tarkoittaa liiton vanhan legitimaatiojärjestelmän mukaan legitimoitua psykologia. Kyseinen legitimaatiojärjestelmä edellytti perustutkinnon jälkeen huomattavan määrän jatko- ja täydennyskoulutusta sekä työnohjausta, joten LP-lyhenteen käyttäminen pelkän perustutkinnon pohjalta on harhaanjohtavaa.


LISÄÄ TIETOA
Valviran sivuilta