Psykologien laillistaminen

Psykologin ammatissa voi toimia vain laillistettu ammattihenkilö. Kun valmistut psykologian maisteriksi, sinun tulee anoa oikeutta harjoittaa psykologin ammattia. Ammatinharjoittamisoikeuden myöntää  Sosiaali ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira.

Hakemusohjeet ja lomakkeet löydät Valviran verkkosivuilta.

Kun sinut on laillistettu, voit käyttää nimesi yhteydessä nimikettä laillistettu psykologi. Älä käytä lyhennettä LP, koska se tarkoittaa liiton vanhan legitimaatiojärjestelmän mukaan legitimoitua psykologia. Kyseinen legitimaatiojärjestelmä edellytti perustutkinnon jälkeen huomattavan määrän jatko- ja täydennyskoulutusta sekä työnohjausta, joten LP-lyhenteen käyttäminen pelkän perustutkinnon pohjalta on harhaanjohtavaa.