Laillistetun psykologin koulutus

Psykologin työ on vaativaa työtä, joka edellyttää hyvää koulutusta ja soveltuvuutta alalle. Kaikilla psykologeilla on taustallaan maisterin tutkinto pääaineenaan psykologia. Tutkintoon kuuluu pakollinen 5 kuukauden harjoittelujakso.

Psykologian maisteriksi voi opiskella Helsingissä, Jyväskylässä, Turussa, Tampereella ja Joensuussa (ks. lisätietoa tästä). Vuosittain aloituspaikkoja on koko maassa yhteensä noin 250, joista ruotsinkielisiä noin 20. Psykologian maisterinkoulutuksen jälkeen voi opiskella psykoterapeutiksi tai hankkia erikoistumiskoulutuksen esimerkiksi neuropsykologian, työ- ja organisaatiopsykologian tai lasten ja nuorten erikoispsykologiksi.

Vain laillistetut psykologit voivat käyttää psykologin nimikettä ja tehdä psykologin työtä. Sosiaali- ja terveysalan alan lupa- ja valvontavirasto Valvira myöntää laillistukset ja valvoo psykologien toimintaa yhdessä aluehallintovirastojen kanssa. Näin taataan asiakkaille, että jokaisella psykologin työtä tekevällä on riittävä koulutus ja ammattitaito.

Valvira myöntää laillistetun psykologin ammattioikeudet

Valvira voi myöntää laillistetun psykologin ammattioikeudet psykologian maisterin tai sitä vastaavan tutkinnon suorittaneille. 

Psykologien yleisimmät jatko- ja täydennyskoulutukset ovat erikoispsykologikoulutus ja psykoterapeuttikoulutus. Lisäksi keväällä 2014 on käynnistynyt kliinisen mielenterveyspsykologian täydennyskoulutus.

Myös Psykologiainstituutti järjestää täydennyskoulutusta psykologeille yhteistyössä Psykologiliiton kanssa.