Psykoterapeuttikoulutus yliopistoissa 2015–

Psykoterapeuttikoulutusten järjestäjinä ovat toimineet vuoden 2012 alusta alkaen yliopistot, joiden vastuualueena on psykologia ja/tai psykiatria. Tämä perustuu valtioneuvoston asetukseen 1120/2010. Valtaosa opetuksesta hankitaan ulkopuolisina koulutuspalveluina eri kouluttajaorganisaatioilta.


Suomen Psykologiliitto ja yliopistoverkosto Psykonet ovat koonneet tiedot eri yliopistojen järjestämistä psykoterapeuttikoulutuksista, niiden hakukriteereistä, alkamisajankohdista ja koulutusmaksuista.
Ne löytyvät yliopistojen internet-sivustoilta:

Helsingin yliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Jyväskylän yliopisto

Oulun yliopisto

Tampereen yliopisto

Turun yliopisto

Åbo Akademin osalta tietoja täydennetään myöhemmin.