Psykologien työpaikat

Enemmistö psykologeista työskentelee kuntien tai kuntayhtymien palveluksessa. Työpaikkana on tällöin esimerkiksi terveyskeskus, päiväkoti, koulu tai oppilaitos, perheneuvola tai psykiatrian poliklinikka tai osasto.

Yksityisen työnantajan palveluksessa psykologit toimivat esimerkiksi työterveyshuollossa, kuntoutuslaitoksissa, psykoterapeutteina sekä työ- ja organisaatiopsykologian alan konsultteina ja henkilöstöpäälliköinä. Korkeakouluissa psykologeja työskentelee opettajina, tutkijoina sekä opintopsykologeina, ja valtion palveluksessa psykologeja on etenkin te-toimistoissa ammatinvalinnan ja uraohjauksen tehtävissä sekä vankiloissa.

Huomattava osa psykologeista työskentelee myös yrittäjänä joko osa- tai kokoaikaisesti toimien esimerkiksi psykoterapeuttina tai neuropsykologina.

Muita psykologian sovellusaloja ovat esimerkiksi liikennepsykologia, käytettävyystutkimus, oikeuspsykologia sekä urheilupsykologia ja psyykkinen valmennus.

Katso psykologien yleisimpiä työtehtäviä ja töiden sisältöjä täältä.

Psykologien työllisyystilanne on hyvä.

Miten psykologit sijoittuvat eri työaloille?

Toisen palveluksessa työskenteleviä psykologeja on tällä hetkellä työmarkkinoilla noin 4400. Lisäksi psykologeja toimii yksityisinä ammatinharjoittajina noin 600.

Työmarkkinasektoreittain psykologit jakautuvat seuraavasti:

Kuntasektorin palkansaajat 61 %
Yksityisen sektorin palkansaajat 16 %
Yliopistojen palkansaajat 5%
Yksityiset ammatinharjoittajat 12 %
Valtion palkansaajat  6 %

Psykologiliiton jäsenet sovellusaloittain:

jasenetsovellusaloittain


Psykologien avoimet työpaikat

Psykologiliiton jäsenet saavat Psykologiliiton kautta tietoa avoimista työpaikoista kahdesta eri kanavasta.

Työnantajat ilmoittavat avoimista työpaikoista Psykologi-lehden ilmoitussivuilla. Psykologi-lehden tuorein numero ja arkisto löytyvät jäsenalueelta.

Lyhyistä määräaikaisista työtehtävistä ilmoitetaan lisäksi keskustelualueen Sijaispörssissä.