Psykologin ammattietiikka

Suomessa psykologien toimintaa ohjaavat Pohjoismaiden psykologien ammattieettiset säännöt.

Suomen Psykologiliiton ammattieettinen lautakunta käsittelee psykologien ammattieettisiä kysymyksiä ja selvittää psykologien epäillyt rikkomukset ammattieettisiä sääntöjä vastaan.