Ammattieettinen lautakunta

Ammattieettinen lautakunta on Suomen Psykologiliiton valmisteluelin kysymyksissä, jotka koskevat psykologien ammattietiikkaa ja heidän epäiltyjä rikkomuksiaan Pohjoismaiden psykologien ammattieettisiä sääntöjä vastaan.

Lautakunta seuraa psykologien ammattietiikan kehittymistä, neuvoo psykologeja ammattieettisissä kysymyksissä sekä tekee selkoa ratkaistuista asioista.

Lautakunnan tulee selvittää epäiltyjä rikkomuksia Pohjoismaiden psykologien ammattieettisiä sääntöjä vastaan sekä suositella Suomen Psykologiliiton jäsenyhdistystä ryhtymään tarvittaessa kurinpidollisiin toimenpiteisiin.

Lautakunnan tehtävät

Lautakunnan tehtävänä on

  • edistää psykologien ammattietiikan ylläpitämistä ja kehittämistä
  • antaa psykologeille neuvoja ammattieettisissä kysymyksissä ja huolehtia siitä, että lautakunnan jäsenet ovat psykologien käytettävissä ammattieettisissä kysymyksissä
  • oma-aloitteisesti tai selvityspyynnön perusteella panna toimeen selvityksiä, kun psykologin epäillään toimineen vastoin Pohjoismaiden psykologien ammattieettisiä sääntöjä
  • seurata, miten Suomen Psykologiliittoon kuulumattomat soveltavat psykologisia menetelmiä
  • antaa lausuntoja ja esityksiä ammattieettisissä kysymyksissä
  • julkaista ammattieettisten kysymysten käytännön sovelluksia.

Lautakunta kokoontuu kerran kuukaudessa – paitsi heinäkuussa – puheenjohtajan kutsusta.

Puhelinpäivystys

Ammattieettiselle lautakunnalle voi soittaa numeroon 09 6122 9176 keskiviikkoisin klo 15–17.