Ohje selvityspyynnön tekemisestä

Mikäli psykologin epäillään toimineen epäeettisesti, hänen toiminnastaan voidaan tehdä selvityspyyntö ammattieettiselle lautakunnalle. Sen voi tehdä psykologipalvelujen käyttäjä itse tai joku muu asianosainen.

Lautakunta on laatinut ohjeen selvityspyynnön tekemisestä sekä suomeksi että englanniksi. Ohjeessa on muun muassa apukysymyksiä, joiden avulla voi jäsentää selvityspyynnön sisältöä:Selvityspyyntö lähetetään osoitteeseen

Ammattieettinen lautakunta/puheenjohtaja
Suomen Psykologiliitto
Bulevardi 30 B 3
00120 Helsinki.

Requests for investigation are to be addressed to

Chairperson of the Ethical Board
Finnish Psychological Association
Bulevardi 30 B 3
00120 Helsinki.