Sertifiointikriteerit

In English: Criterions for certification (unofficial edition)

Sertifiointilautakunnan laatimat kriteerit sertifikaattien myöntämiseksi ovat seuraavat:


Psykologit

Muut

Sertifikaatti

Urheilu- ja liikuntapsykologi (sert.)

Urheilun psyykkisen valmennuksen ja liikunta-aktiivisuuden edistämisen sertifikaatti (UPV sert.)

Pohjakoulutus

Psykologian maisteri

Soveltuva akateeminen pohjakoulutus (maisteritaso)
Kuvataan hakemuksessa  ja cv:ssä.

Työkokemus

Vähintään 300 h kahden vuoden aikana työskentelyä liikunnan ja/tai urheilun alalla liikunta- ja urheilupsykologian ja/tai
psyykkisen valmennuksen tehtävissä ohjattuna.

Vähintään 300 h kahden vuoden aikana työskentelyä liikunnan ja/tai urheilun alalla liikunta- ja urheilupsykologian ja/tai psyykkisen valmennuksen tehtävissä ohjattuna.

Työnohjaus

Edellä mainittuun työkokemukseen liittyvä kontaktiohjaus 30 h.

Ohjaajan tulee olla sertifiointilautakunnan hyväksymä.

Edellä mainittuun työkokemukseen liittyvä kontaktiohjaus 30 h.

Ohjaajan tulee olla sertifiointilautakunnan hyväksymä.

Lisäkoulutus

Edellytetään omaa pohjakoulutusta
täydentäviä opintoja liikuntapsykologiasta ja liikuntatieteistä  yhteensä 15 op.

Täydentäviksi opinnoiksi kelpuutetaan koulutus, joka on pääsääntöisesti maisterintutkinnon jälkeen tapahtuvaa lisäkoulutusta. Koulutuksen tulee olla sekä tiede- että ammattipohjaista ja sen tulee antaa lisäarvoa suoritetulle maisteritason peruskoulutukselle.

Todennetaan portfoliossa: missä suoritettu, laajuus, kurssin pääsisältö ja kouluttaja.

Täydentäviä opintoja voi sisältyä myös perustutkintoon, jos ne koostuvat tutkinnon pakollisen minimiopintomäärän lisäksi suoritetuista opinnoista (esim. ylimääräinen sivuaine, erillinen kandidaatintutkinto).

Edellytetään omaa pohjakoulutusta täydentäviä opintoja psykologiasta, liikuntapsykologiasta ja liikuntatieteistä yhteensä 15 op.

Täydentäviksi opinnoiksi kelpuutetaan koulutus, joka on pääsääntöisesti maisterintutkinnon jälkeen tapahtuvaa lisäkoulutusta. Koulutuksen tulee olla sekä tiede- että ammattipohjaista ja sen tulee antaa lisäarvoa suoritetulle maisteritason peruskoulutukselle.

Todennetaan portfoliossa: missä suoritettu, laajuus, kurssin pääsisältö ja kouluttaja.

Täydentäviä opintoja voi sisältyä myös perustutkintoon, jos ne koostuvat tutkinnon pakollisen minimiopintomäärän lisäksi suoritetuista opinnoista (esim. ylimääräinen sivuaine, erillinen kandidaatintutkinto).


Voimaantulo: 12.2.2015

Allekirjoitettu sitoumus

Allekirjoitettu sitoumus Psykologiliiton hyväksymien ammattieettisten sääntöjen noudattamisesta.

Tulee myös sitoutua oman asiantuntemuksen mahdollisten rajoitusten ilmaisemiseen ja vastuullisuuteen (esim. tulee kertoa asiakkaalle/tilaajalle oma pätevyys ja kokemus).

Allekirjoitettu sitoumus Supyn ammattieettisten suositusten hyväksymisestä.

Tulee myös sitoutua oman asiantuntemuksen mahdollisten rajoitusten ilmaisemiseen ja vastuullisuuteen (esim. tulee kertoa asiakkaalle/tilaajalle oma pätevyys, kokemus).

Sertifikaatin uusiminen

Sertifikaatti on voimassa viisi vuotta, jonka jälkeen voi hakea sen uusimista. Sertifioinnin voimassaolon pidentämishakemuksen yhteydessä on osoitettava, että sitoutuu ammattitaitonsa ylläpitämiseen (on osallistunut ammattitaitoa ylläpitävään ja kehittävään toimintaan, esimerkiksi alan kansainväliseen tai kotimaiseen kongressiin ja/tai seminaariin) ja toimii alalla edelleen.

Sertifikaatti on voimassa viisi vuotta, jonka jälkeen voi hakea sen uusimista. Sertifioinnin voimassaolon pidentämishakemuksen yhteydessä on osoitettava, että sitoutuu ammattitaitonsa ylläpitämiseen (on osallistunut ammattitaitoa ylläpitävään ja kehittävään toimintaan, esimerkiksi alan kansainväliseen tai kotimaiseen kongressiin ja/tai seminaariin) ja toimii alalla edelleen.

Huom! Siirtymävaiheessa 2013–2014 osaaminen ja pätevyys voidaan osoittaa myös muulla kuin yllä kuvatulla tavalla. Siirtymäaika on päättynyt.