Siirry sisältöön

Psykologiliiton jäsenillä on jäsenetuna oikeus saada Eversheds Asianajotoimisto Oy:stä maksutonta puhelinneuvontaa jäsenten yksityiselämään kuuluvissa oikeudellisissa asioissa. Puhelinneuvonta kattaa asiat, jotka jäsen voi esittää ja lakimies selvittää puhelimessa ilman perehtymistä asiakirjoihin. Neuvonta ei koske asiakirjojen laatimista. Neuvonnassa ei voida ottaa vastuuta jäsenen laatiman asiakirjan oikeellisuudesta ja laillisuudesta. 

Puhelinneuvontaa annetaan arkisin klo 10–16 seuraavissa maksuttomissa numeroissa:

  • Helsinki 010-6841 400
  • Hämeenlinna 010-6841 401
  • Jyväskylä 010-6841 402
  • Tampere 010-6841 403
  • Turku 010-6841 404

Ilmoita, että haluat keskustella liiton jäseniä neuvovan lakimiehen kanssa. Ota jäsennumerosi valmiiksi esille. Jos voit mainita myös oikeudenalan, keskuksen on helpompi yhdistää sopivalle lakimiehelle. Keskustelun sisältö on luottamuksellinen.

Jos asia ei selviä puhelimessa, jäsen voi ottaa yhteyden lähimpään Eversheds Asianajotoimisto Oy:n toimistoon ja sopia toimeksiannosta. Toimeksiannoista veloitetaan erikseen.

Mitä neuvonnasta voi kysyä?

Voit kysyä esim. seuraavista asioista:

  • perintö-, testamentti- ja jakoasiat,
  • perheoikeudelliset asiat kuten avioehtosopimukset, lahjat lapsille ja puolisolle, avioero, ositus ja elatusapu,
  • perintö- ja lahjaverotus,
  • vahingonkorvausasiat,
  • huoneenvuokra- ja asunto-osakeyhtiöasiat.

Työ- ja virkasuhdeasiat eivät kuulu em. puhelinneuvonnan piiriin, vaan niissä asioissa on käännyttävä työpaikan luottamusmiehen tai liiton toimiston neuvontapalveluiden puoleen.

Neuvonnan piiriin eivät kuulu jäsenen tai hänen perheensä elinkeino-, yritys-, sijoitus- tai ansiotoimintaan tai luottamustehtäviin liittyvät kysymykset. Neuvonta ei koske eläke-, vakuutus-, työttömyysturva- tai muita yleiseen sosiaaliturvaan kuuluvia asioita muutoin kuin oikeusturvakeinoja koskevan neuvonnan osalta.

Neuvonta ei koske asioita, joissa jäsen on antanut toimeksiannon muulle asiamiehelle kuin Eversheds Asianajotoimisto Oy:n juristille, ellei kyse ole asiamiehen vaihtamisesta. Sama koskee kuolinpesän tai muun vastaavan yhtymän asioita, joissa on oikeuden määräämä taikka osakkaiden ottama lakimies. Neuvonta ei koske jäsenen itse tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa hoitamaa riita-, rikos-, kantelu- tai muutoksenhakuasiaa.