Siirry sisältöön

Työttömyyskassaan liittymällä turvaat selustasi työttömyyden tai lomautuksen varalta. Kassa maksaa jäsenilleen työttömyyden ajalta ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa, jonka suuruus perustuu ansioihin ja on huomattavasti korkeampi kuin Kelan maksama peruspäiväraha.

Työttömyyskassan jäsenyys ei tule automaattisesti, vaan jäsenyyttä pitää hakea. Liittyessäsi Psykologiliiton jäseneksi voit samalla lomakkeella ilmoittaa halustasi liittyä työttömyyskassaan. Jos olet Liiton jäsen, mutta et vielä kassan jäsen ja haluat liittyä kassaan, se hoituu sähköpostilla.

Työttömyyskassan jäsenyys edellyttää voimassa olevaa työsuhdetta. Työpaikkatieto tulee ilmoittaa hakiessasi työttömyyskassan jäsenyyttä.

 

Psykologien työttömyyskassa on Opettajien työttömyyskassa

Opettajien Työttömyyskassa on avoinna ma–to klo 8.30–16, puhelinpalvelu ti ja to klo 10–14, p. 09 2294 4100.

Milloin olet oikeutettu ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan?

Sinulle voidaan maksaa ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa, jos täytät:

 1. työssäoloehdon eli olet tehnyt vähintään 26 kalenteriviikon verran vähintään 18-tuntisia työviikkoja sekä
 2. jäsenyysehdon eli olet ollut em. 26 viikon aikana kassan jäsen.
  Työttömyyskassan jäsenenä olet oikeutettu työttömyyskassan maksamiin etuuksiin, mikäli olet ollut työttömyyskassan jäsen vähintään 26 viikkoa ja olet jäsenenä ollessasi täyttänyt työssäoloehdon.

Työttömyyskassa maksaa työttömille jäsenilleen ansioon suhteutettua työttömyyspäivärahaa, jonka taso on noin puolet psykologien ansioista. Lisäksi korvauksen tasoon vaikuttaa huollettavien lasten määrä.

Pienemmillä ansiotuloilla korvaus on korkeampi.

Voit laskea päivärahan TYJ:n kotisivuilla.

Jos jäät työttömäksi

 1. Ilmoittaudu työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon välittömästi työ- tai virkasuhteen tai päätoimisen opiskelun päätyttyä tai jos joudut lomautetuksi työ- tai virkasuhteesta.
 2. Pidä työhakemuksesi voimassa viranomaisten ohjeitten mukaisesti.
 3. Hae päivärahaa työttömyyskassalta. Ohjeet sähköiseen palveluun sekä hakulomakkeet löytyvät työttömyyskassan nettisivuilta.
 4. Ilmoita työttömyydestä myös liittoon sähköpostilla.
 5. Huolehdi liiton jäsenmaksuista myös työttömyyden aikana. Jäsenmaksun suuruus on 8 euroa kuukaudessa.

Oletko opiskelija?

Psykologiliiton jäsenetuihin kuuluu mahdollisuus työttömyyskassan jäsenyyteen jo opiskeluaikana! Kassaan liittymällä voi kerryttää oikeuden ansiopäivärahaan ennen valmistumista. Näin ollen saa ansiopäivärahaa, jos ei työllisty heti valmistumisen jälkeen.

Työssäoloehto on 6kk ja sen voi kerryttää pätkittäin opiskeluaikana. Koska psykologian opintoihin kuuluu 5kk palkallinen harjoittelu, sen lisäksi tarvitsee työskennellä vain 1kk täyttääkseen ehdon. Työssäoloehto ei kuitenkaan kerry automaattisesti, vaan sitä kerryttääkseen on muistettava liittyä kassaan. Työssäoloehto alkaa kertyä vasta liittymisen jälkeen, eikä sitä huomioida takautuvasti.

Työttömyyskassaan kannattaa liittyä viimeistään harjoittelun alkaessa.

Taulukko siitä, miten opiskelijana voi kerryttää työssäoloehdon täyteen valmistumiseen mennessä

Opiskelijan kassajäsenyyden ehtona on

 • psykologian maisterin tutkinnon opinto-oikeus sekä
 • työskentely psykologin ammattiin valmentavassa tai siihen rinnastettavassa palkkatyössä kassaan liittymisen ajankohtana.

Opiskelijoiden työttömyyskassajäsenyydestä saat lisätietoa kysymällä jäsenpalveluista.

Opiskelijasivut