Siirry sisältöön

Koulupsykologien ammatillisen työryhmän tehtävä on edistää ja kehittää psykologityötä kouluissa
ja oppilaitoksissa tukemalla psykologien välistä verkostoitumista ja yhteistyötä sekä ottamalla
kantaa lainsäädäntötyöhön sekä muuhun valmistelu-, suunnittelu- ja kehittämistyöhön kunta- ja
valtakunnan tasolla.

Toimintakaudella 2020–2022 työryhmän toiminnassa tavoitteena on erityisesti opiskeluhuollon psykologien työn tunnettavuuden vahvistaminen sekä opiskeluhuollon mitoitukseen ja rooliin liittyvä pohdinta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Työryhmään voi olla yhteydessä opiskeluhuoltoon liittyvissä kysymyksissä.

Työryhmän jäsenet työskentelevät esiopetuksessa, perusopetuksessa sekä toisella asteella eri
puolella Suomea. Työryhmä tekee yhteistyötä tarvittaessa eri ammatillisten työryhmien kanssa ja
kuuluu Pohjoismaisten koulupsykologien verkostoon, joka kokoontuu puolentoista vuoden välein.

Jäsenet

puheenjohtaja
Anne Lakkavaara
PsM, koulupsykologi, tohtoriopiskelija (HY)
Vantaa: perusopetus
anne.lakkavaara@gmail.com

sihteeri
Mia Kivioja
PsL, johtava psykologi
Helsinki: toisen asteen opiskelijahuolto

Rauni Pääkkönen
PsM, DI, koulupsykologi
Sipoo: yläkoulu, lukio, ammatillinen
oppilaitos

Heini Salo
PsM, opiskeluhuollon psykologi
Jyväskylä: ammatillinen oppilaitos

Laura Oksanen
PsM, Lasten ja nuorten erikoispsykologi, koulupsykologi
Tampere: esi- ja perusopetus

Tapahtumia

24.9.–25.9.2020 Koulupsykologi 2020 -tapahtuma Oulussa

Facebook-verkosto

Työryhmä ylläpitää Opiskeluhuollon psykologit Facebook -ryhmää, johon voivat liittyä kaikki
kouluissa ja oppilaitoksissa toimivat psykologit.