Siirry sisältöön

Lastensuojelupsykologien ammatillisen työryhmän tavoitteena on luoda ja ylläpitää lastensuojelun kentällä toimivien psykologien verkostoa, sekä selkeyttää ja tuoda esille psykologin työnkuvaa lastensuojelun kentällä, niin psykologeille kuin muille ammattiryhmillekin. Työryhmän tarkoituksena on myös lastensuojelussa toimivien psykologien ammatillisen toiminnan tukeminen, sekä laatia suosituksia lastensuojelupsykologien työtä koskevissa asioissa.

Työryhmään voi olla yhteydessä ammatillisista kysymyksistä koskien lastensuojelun kentällä työskentelyyn. Koska psykologien työkenttä lastensuojelussa on hyvin moninainen, työryhmään kuuluu psykologeja, jotka työskentelevät avohuollossa, sijaishuollossa ja jälkihuollossa. Avohuollossa työskentelevillä psykologeilla on kokemusta systeemisen lastensuojelun toimintamallin käyttöönotosta, sekä arvioivasta työskentelystä (palvelun tarpeen arvioinnit, vanhemmuuden arvioinnit) ja avohuollon palveluista (perhetyö, perhekuntoutus). Sijais- ja jälkihuollon puolella työskentelevillä psykologeilla on kokemusta erilaisten vastaanottoyksiköiden, perhehoidon ja sijaishuoltopaikkojen kanssa työskentelystä. Osa työryhmän psykologeista toimii myös työnohjaajina.

Jäsenet

Puheenjohtaja 4.3.2022 alkaen
Pauliina Nieminen
lasten ja nuorten erikoispsykologi. Theraplay-terapeutti (koul.)

Varapj.
Tuomas Hakamäki
PsM, nuorten kriisityö, perhetyö, kotiin vietävä kriisityö
tuomas.hakamaki@gmail.com

Ulla Mutikainen 11.6.2020 asti
PsL, kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi

Anna Kouvo

Monica Lahdensuo
PsM, perhe- ja paripsykoterapeutti

Ulla Laine
PsM, työnohjaaja, perhehoito, vanhemmuuden- ja kiintymyssuhteiden tuki- ja arviointi

Heli Pohjasniemi
PsM, kasvatus- ja perheneuvonnan erikoistumiskoulutus, kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeuttikoulutuksessa