Siirry sisältöön

Suomen muuttaneiden ulkomaalaistaustaisten määrä on kolminkertaistunut 2000-luvulla ja kasvaa edelleen. Kulttuurimme moninaisuuden lisääntyminen näkyy kaikkien sosiaali- ja terveydenhoitoalan ammattilaisten työssä, mutta eritoten psykologien työssä, missä työn tarkoituksena on tyypillisesti tukea, tutkia ja ymmärtää ihmisiä, asioita ja ilmiöitä. Monikulttuuripsykologian ammatillisen työryhmän tehtävä on edistää ja kehittää psykologien työtä etenkin kulttuuripsykologian ja monikulttuuripsykologian näkökulmasta. 

Työryhmä hoitaa Psykologiliiton delegoimia valmistelu- ja asiantuntijatehtäviä esimerkiksi ottamalla kantaa valmisteilla oleviin lakeihin ja Käypä hoito-suosituksiin. Työryhmän toiminnassa on lisäksi tavoitteena vaikuttaa palvelujärjestelmiin, organisaatioihin ja työntekijöihin lisäämällä moninaisuuden huomioonottamista, tietotaitoa ja toimintatapojen joustavuutta. Työryhmä on mukana kehittämässä monikulttuuripsykologian opetusta yliopistoissa ja tavoitteena on saada monikulttuuripsykologian näkökulmia jo psykologian perusopetukseen.   

Työryhmään voi olla yhteydessä monikulttuurisuuteen ja –kielisyyteen  liittyvissä kysymyksissä. Työryhmän jäsenet työskentelevät maahanmuuttajien parissa psykologien työkentän eri osa-alueilla, kuten neuropsykologiassa, psykoterapiassa, lastensuojelussa ja koulupsykologiassa. Työryhmä tekee yhteistyötä eri ammatillisten työryhmien kanssa ja kuuluu EFPA:n Board on Cultural and Ethnic Diversity -verkostoon.

Jäsenet

puheenjohtaja
Antti Klemettilä
PsM, yksityinen ammatinharjoittaja, www.ankle.fi
Uusimaa / Varsinais-Suomi
antti.klemettila@gmail.com

Elise Sailas
Kieli- ja kulttuuriryhmien konsultoiva koulupsykologi, Vantaan kaupunki
elise.sailas@vantaa.fi 

Saija-Liisa Kankaanpää 
PsT, Pakolaisten mielenterveystyön asiantuntija, HUS Psykiatria 
Yksityinen ammatinharjoittaja
saijaliisa.kankaanpaa@gmail.com

Marina Repina-Poutiainen
PsM, Malmin lastenkoti, Helsinki
Yksityinen ammatinharjoittaja
poutiainen.marina@gmail.com 

Mikko Heimola
Neuropsykologiaan erikoistuva psykologi, FT
HUS Psykiatria
etunimi.sukunimi@hus.fi 

Facebook

Työryhmä ylläpitää Monikulttuuripsykologian verkosto Facebook -ryhmää, johon voivat liittyä kaikki monikulttuurisuudesta ja kulttuuripsykologiasta kiinnostuneet psykologit ja psykologian opiskelijat.